Novosadska Grupa IZAĐI je izradila priručnik za rad sa mladim LGBT osobama u školskom okruženju. Autorke i autor priručnika su Jelena Srdanović Maraš, Vedrana Mirković, Jovana Kovač i Aleksa Savić.

Priručnik je pre svega namenjen zaposlenima u srednjim školama, ali njegov sadržaj može biti koristan i osobama koje rade sa mladima.

O Priručniku:

Prve strane ovog priručnika namenjene su detaljnijem upoznavanju pojmova kao što su seksualna orijentacija, rodni identitet, transrodnost i rodno nekonformiranje. Verujemo da je za rad sa LGBTI+ osobama važno da pre svega razumemo kompleksnost ljudskih karakteristika, kako bismo mogli lakše da razumemo i iskustvo ove populacije mladih osoba. Nakon uvodnog dela i razumevanja fenomena kojima ćemo se baviti u ovom priručniku, slede poglavlja koja se tiču mentalnog zdravlja LGBT osoba, zatim poglavlja o diskriminaciji i njenim efektima na mentalno zdravlje i dobrobit ove populacije mladih, dok se poslednji deo priručnika odnosi na praktične smernice za rad nastavnika i pedagoško—psihološke službe u školama. Na samom kraju priručnika, imaćete priliku da se upoznate sa iskustvom osobe koja radi sa LGBT+ mladima u okviru društvenog centra, kao i da iz njegovog iskustva saznate koji su sve izazovi u radu sa ovom grupom mladih, ali i šta nam je sve potrebno da bismo mogli da im pružimo adekvatnu podršku. Nadamo se da će vam priručnik biti koristan, kao i da će vam odgovoriti na pitanja i dileme sa kojima ste se susretali ili ćete se susretati u svom profesionalnom radu sa učenicima.

Priručnik "Škole bezbedne za sve" možete preuzeti na ovom linku.

Izvor