Trans i rodno različite osobe širom sveta  su izložene različitim oblicima uskraćivanja osnovnih ljudskih prava, što je najčešće bazirano na i opravdavano shvatanjem transrodnosti kao bolesti, kao jednog patološkog, negativnog i društveno štetnog stanja.

Patologizacija omogućuje kontekst mržnje, ta patologizujuća stigma sadrži osudu, kategorisanje u devijaciju, odstupanje od normalnog i otežano ili onemogućeno zaposlenje s dijagnozom mentalne bolesti. Kada su oslobođene tog tereta, trans osobama je zapravo omogućeno da žive slobodno izražavajući bez skrivanja i sramote svoj rodni identitet.

Savremena shvatanja transspecifične zdravstvene zaštite ukidaju model psihijatrijske zaštite afirmacijom pristupa koji se bazira na savetovanju i ličnom odlučivanju o pitanjima sopstvenog identiteta. Jedan od neophodnih koraka je izdavanje ličnih identitetskih dokumenata, bez uslovljavanja operacijom prilagođavanja tela. Ključni momenti u depatologizaciji su presuda Evropskog suda za ljudska prava iz 2017. u slučaju Garson i Niko protiv Francuske kojom se zabranjuje sterilizacija kao uslov priznavanja rodog identiteta, nova verzija Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD 11) Svetske zdravstvene organizacije iz 2019. kojom su trans identiteti uklonjeni sa liste mentalnih oboljenja i premešteni u deo o seksualnom zdravlju, i odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta iz novembra 2015. o Rodnom preusmeravanju i hiperandroginizmu kojom se znatno ublažavaju uslovi prihvatanja trans i interseks sportista u takmičenjima u okviru svog identiteta.

U Srbiji je radi depatologizacije neophodan dalji rad na zakonskoj regulativi trans identiteta i usvajanje posebnog zakonskog akta baziranog na principima depatologizacije i samoodređenja, kakav je ponuđeni Model zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba.

Pred vama je članak pravnice i profesorke Zorice Mršević, Depatologizacija trans identiteta izdat u Glasniku Advokatske komore Vojvodine 2020. godine. Tekst možete preuzeti ovde.

Ključne reči: trans i rodno različite osobe, tranfobično nasilje, modifikacije zdravstvene zaštite, lična dokumenta, nova Međunarodnu klasifikacija bolesti - ICD 11.

Priredile: JT/MJ           

Biblioteka

 • Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima +

  Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima prvi je vodič koji se bavi načinom na koji se specifični servisi koje trans osobe koriste u sistemu zdravstvene nege povezuju Opširnije...
 • IZVEŠTAJ EVROPSKOG PARLAMENTA: Borba protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi +

  IZVEŠTAJ EVROPSKOG PARLAMENTA: Borba protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi Pred vama je tekst izveštaja Evropskog parlamenta o borbi protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi. Opširnije...
 • O depatologizaciji trans identiteta +

  O depatologizaciji trans identiteta Pred vama je članak pravnice i profesorke Zorice Mršević, Depatologizacija trans identiteta, izdat u Glasniku Advokatske komore Vojvodine 2020. godine. Opširnije...
 • Izdat priručnik „Škole bezbedne za sve” +

  Izdat priručnik „Škole bezbedne za sve” Novosadska Grupa IZAĐI je izradila priručnik za rad sa mladim LGBT osobama u školskom okruženju. Autorke i autor priručnika su Jelena Srdanović Maraš, Vedrana Mirković, Jovana Kovač i Aleksa Savić. Opširnije...
 • NOVO: Objavljen Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji +

  NOVO: Objavljen Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u saradnji sa organizacijom Geten, Centrom za prava LGBTIQA osoba, objavio je Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Opširnije...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11