Trans i rodno različite osobe širom sveta  su izložene različitim oblicima uskraćivanja osnovnih ljudskih prava, što je najčešće bazirano na i opravdavano shvatanjem transrodnosti kao bolesti, kao jednog patološkog, negativnog i društveno štetnog stanja.

Patologizacija omogućuje kontekst mržnje, ta patologizujuća stigma sadrži osudu, kategorisanje u devijaciju, odstupanje od normalnog i otežano ili onemogućeno zaposlenje s dijagnozom mentalne bolesti. Kada su oslobođene tog tereta, trans osobama je zapravo omogućeno da žive slobodno izražavajući bez skrivanja i sramote svoj rodni identitet.

Savremena shvatanja transspecifične zdravstvene zaštite ukidaju model psihijatrijske zaštite afirmacijom pristupa koji se bazira na savetovanju i ličnom odlučivanju o pitanjima sopstvenog identiteta. Jedan od neophodnih koraka je izdavanje ličnih identitetskih dokumenata, bez uslovljavanja operacijom prilagođavanja tela. Ključni momenti u depatologizaciji su presuda Evropskog suda za ljudska prava iz 2017. u slučaju Garson i Niko protiv Francuske kojom se zabranjuje sterilizacija kao uslov priznavanja rodog identiteta, nova verzija Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD 11) Svetske zdravstvene organizacije iz 2019. kojom su trans identiteti uklonjeni sa liste mentalnih oboljenja i premešteni u deo o seksualnom zdravlju, i odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta iz novembra 2015. o Rodnom preusmeravanju i hiperandroginizmu kojom se znatno ublažavaju uslovi prihvatanja trans i interseks sportista u takmičenjima u okviru svog identiteta.

U Srbiji je radi depatologizacije neophodan dalji rad na zakonskoj regulativi trans identiteta i usvajanje posebnog zakonskog akta baziranog na principima depatologizacije i samoodređenja, kakav je ponuđeni Model zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba.

Pred vama je članak pravnice i profesorke Zorice Mršević, Depatologizacija trans identiteta izdat u Glasniku Advokatske komore Vojvodine 2020. godine. Tekst možete preuzeti ovde.

Ključne reči: trans i rodno različite osobe, tranfobično nasilje, modifikacije zdravstvene zaštite, lična dokumenta, nova Međunarodnu klasifikacija bolesti - ICD 11.

Priredile: JT/MJ