Krajem prošle godine je Evropski parlament izradio izveštaj „Borba protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi“ koji se fokusira na rastući pokret koji borbu za prava LGBTI osoba predstavlja pogrešno kao „rodnu ideologiju“ i nanosi štetu i LGBTI osobama i ženama u okviru LGBTI zajednica i izvan njih.

Izveštaj koji je razvio Odbor za ravnopravnost i zabranu diskriminacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, dokumentuje prirodu tekućih napada i uključuje doprinose aktivističkih organizacija u Evropi.

Izveštaj opisuje ideologiju antirodnog pokreta i insistira na tome da su ovo dobro organizovane grupe koje predstavljaju opasnost za LGBTI osobe i druge ranjive populacije. Dokument precizno objašnjava kako je u pitanju prosta instrumentalizacija i da njihova retorika mržnje ima druge političke ciljeve: osvajanje političke moći i promovisanje antidemokratske političke agende i ukidanje ljudskih prava.

Izveštaj pokriva različite napade na prava LGBTI u regionu, uključujući i one u kontekstu pandemije. Deo 7 se bavi napadima koji targetiraju trans osobe i pruža nam uvid u veliki broj zemalja koje su ili zaustavile napredak ili beleže regresiju u vezi sa pravima trans osoba.

Najzad, izveštaj upućuje jasan poziv političarima/kama:

„Poslušajte šta imaju da kažu same trans osobe i njihove organizacije, proširite svoja znanja i uvide o njihovoj situaciji i pravima, podržite ih, promenite agende i narative, preoblikujte razgovore na taj način da budu usklađeni sa složenim stvarnostima, a ne uprošćenim sloganima. Trans osobe imaju pravo da budu priznate pred zakonom, imaju pravo na zaštitu svoje privatnosti i porodičnog života, zaštitu od diskriminacije, na slobodu i bezbednost, kao i svi ostali ljudi; odgovornost je na našim političarima da se ova prava poštuju u stvarnosti.“

Podržavamo ove zahteve i insistiramo da države članice Saveta Evrope preduzmu neophodne mere i trans osobama omoguće poštovanje njihovih ljudskih prava. Štaviše, regionalne i međunarodne institucije kao što su Evropska zajednica i Savet Evrope treba da reaguju kada govor mržnje dolazi od političkih vođa na visokim pozicijama, ali i od dobro finansiranih desničarskih i trans isključivih radiklano feminističkih grupa.

Integralan tekst izveštaja i rezolucije na srpskom jeziku koji je prevela Milica Jeremić možete preuzeti ovde.

Prevela: MJ

Biblioteka

 • Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima +

  Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima prvi je vodič koji se bavi načinom na koji se specifični servisi koje trans osobe koriste u sistemu zdravstvene nege povezuju Opširnije...
 • IZVEŠTAJ EVROPSKOG PARLAMENTA: Borba protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi +

  IZVEŠTAJ EVROPSKOG PARLAMENTA: Borba protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi Pred vama je tekst izveštaja Evropskog parlamenta o borbi protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi. Opširnije...
 • O depatologizaciji trans identiteta +

  O depatologizaciji trans identiteta Pred vama je članak pravnice i profesorke Zorice Mršević, Depatologizacija trans identiteta, izdat u Glasniku Advokatske komore Vojvodine 2020. godine. Opširnije...
 • Izdat priručnik „Škole bezbedne za sve” +

  Izdat priručnik „Škole bezbedne za sve” Novosadska Grupa IZAĐI je izradila priručnik za rad sa mladim LGBT osobama u školskom okruženju. Autorke i autor priručnika su Jelena Srdanović Maraš, Vedrana Mirković, Jovana Kovač i Aleksa Savić. Opširnije...
 • NOVO: Objavljen Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji +

  NOVO: Objavljen Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u saradnji sa organizacijom Geten, Centrom za prava LGBTIQA osoba, objavio je Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Opširnije...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11