Krajem prošle godine je Evropski parlament izradio izveštaj „Borba protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi“ koji se fokusira na rastući pokret koji borbu za prava LGBTI osoba predstavlja pogrešno kao „rodnu ideologiju“ i nanosi štetu i LGBTI osobama i ženama u okviru LGBTI zajednica i izvan njih.

Izveštaj koji je razvio Odbor za ravnopravnost i zabranu diskriminacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, dokumentuje prirodu tekućih napada i uključuje doprinose aktivističkih organizacija u Evropi.

Izveštaj opisuje ideologiju antirodnog pokreta i insistira na tome da su ovo dobro organizovane grupe koje predstavljaju opasnost za LGBTI osobe i druge ranjive populacije. Dokument precizno objašnjava kako je u pitanju prosta instrumentalizacija i da njihova retorika mržnje ima druge političke ciljeve: osvajanje političke moći i promovisanje antidemokratske političke agende i ukidanje ljudskih prava.

Izveštaj pokriva različite napade na prava LGBTI u regionu, uključujući i one u kontekstu pandemije. Deo 7 se bavi napadima koji targetiraju trans osobe i pruža nam uvid u veliki broj zemalja koje su ili zaustavile napredak ili beleže regresiju u vezi sa pravima trans osoba.

Najzad, izveštaj upućuje jasan poziv političarima/kama:

„Poslušajte šta imaju da kažu same trans osobe i njihove organizacije, proširite svoja znanja i uvide o njihovoj situaciji i pravima, podržite ih, promenite agende i narative, preoblikujte razgovore na taj način da budu usklađeni sa složenim stvarnostima, a ne uprošćenim sloganima. Trans osobe imaju pravo da budu priznate pred zakonom, imaju pravo na zaštitu svoje privatnosti i porodičnog života, zaštitu od diskriminacije, na slobodu i bezbednost, kao i svi ostali ljudi; odgovornost je na našim političarima da se ova prava poštuju u stvarnosti.“

Podržavamo ove zahteve i insistiramo da države članice Saveta Evrope preduzmu neophodne mere i trans osobama omoguće poštovanje njihovih ljudskih prava. Štaviše, regionalne i međunarodne institucije kao što su Evropska zajednica i Savet Evrope treba da reaguju kada govor mržnje dolazi od političkih vođa na visokim pozicijama, ali i od dobro finansiranih desničarskih i trans isključivih radiklano feminističkih grupa.

Integralan tekst izveštaja i rezolucije na srpskom jeziku koji je prevela Milica Jeremić možete preuzeti ovde.

Prevela: MJ