Svetska zdravstvena organizacija je uklonila trans identitete iz poglavlja o poremećajima mentalnog zdravlja Međunarodne klasifikacije bolesti, i smestila ih u novo poglavlje nazvano „Stanja u vezi sa polnim zdravljem“. Ovaj ključni pomak predstavlja zvančnu depsihopatologizaciju trans identiteta. Međutim, ovi napori nisu dovoljni za promenu stvarnog stanja u kom se pružanje transspecifičnih usluga nalazi, ukoliko ne ide ruku pod ruku sa promenom perspektive i modela nege.

Pristup zdravstvenoj nezi i mogućnost da se istoj pristupi bez diskriminacije i u kvalitetnim uslovima   i dalje predstavlja izazov za trans zajednicu. Situacija se razlikuje od države do države, međutim čak i one sa najnaprednijim zakonodavstvima još uvek nisu dostigle standarde principa ljudskih prava.

Trenutno, pružaoci medicinskih usluga imaju moć kada je u pitanju pristup i dijagnostikovanje kod trans osoba, odobravanje ili uskraćivanje nege, kao i utvrđivanje pod kojim uslovima to rade. Ovaj tradicionalni model je rigidan, a koraci kroz koje ljudi moraju da prolaze zasnovani su na binarnom shvatanju roda. Time se ne poštuje raznolikost trans iskustava, i krše se principi bivanja slobodnim od diskriminacije, princip samoodređenja i informisanog pristanka, između ostalog. Pružaoci usluga će pre uskratiti pristup rodno kvir, neheteroseksualnim, interseks i osobama koje odbacuju koncept rodne binarnosti, bilo kome ko ima neko od stanja u vezi sa mentalnim zdravljem, gluvim i osobama s invaliditetom, crncima i obojenim osobama, seks radnicama/ima, migrantima i deci. Ova i ostala pitanja obrađena su u vodiču. 

Tekst Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima predstavlja prvi vodič koji se bavi načinom na koji se specifični servisi koje trans osobe koriste u sistemu zdravstvene nege povezuju sa principima ljudskih prava. Cilj vodiča je da pruži podršku stvaranju zakona i protokola u zdravstvu koji su usklađeni sa ljudskim pravima.

 • Preporuke opisuju kako bi transspecifična nega trebalo da izgleda. Pružaju nam konkretne primere kako izgledaju prava trans osoba i šta bi trebalo, a šta ne bi trebalo da se dešava kod transspecifične zdravstvene nege. 
 • Štaviše, Preporuke utvrđuju veze između svakog principa i praksi u zdravstvu i pružanju nege.
 • Pružaju nam i skup preporuka i saveta korisnih za stvaranje zakona i protokola.

Ovaj vodič nastoji da pruži doprinos promeni narativa. Principi ljudskih prava postavili su osnovu, a različite institucije su priznale i pružile podršku potrebi za novim pristupom kod transspecifične zdravstvene nege kojim se poštuju iskustva i prava trans osoba.

Od velike je važnosti da svi relevantni akteri hitno počnu da preispituju i reformulišu mere, politike i prakse u vezi sa transspecifičnom zdravstvenom negom.

Integralnu verziju vodiča na srpskom jeziku možete preuzeti ovde.

Vodič je na naš jezik prevela Milica Jeremić.

Priredila: MJ

Izvor

Biblioteka

 • Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima +

  Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima prvi je vodič koji se bavi načinom na koji se specifični servisi koje trans osobe koriste u sistemu zdravstvene nege povezuju Opširnije...
 • IZVEŠTAJ EVROPSKOG PARLAMENTA: Borba protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi +

  IZVEŠTAJ EVROPSKOG PARLAMENTA: Borba protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi Pred vama je tekst izveštaja Evropskog parlamenta o borbi protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi. Opširnije...
 • O depatologizaciji trans identiteta +

  O depatologizaciji trans identiteta Pred vama je članak pravnice i profesorke Zorice Mršević, Depatologizacija trans identiteta, izdat u Glasniku Advokatske komore Vojvodine 2020. godine. Opširnije...
 • Izdat priručnik „Škole bezbedne za sve” +

  Izdat priručnik „Škole bezbedne za sve” Novosadska Grupa IZAĐI je izradila priručnik za rad sa mladim LGBT osobama u školskom okruženju. Autorke i autor priručnika su Jelena Srdanović Maraš, Vedrana Mirković, Jovana Kovač i Aleksa Savić. Opširnije...
 • NOVO: Objavljen Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji +

  NOVO: Objavljen Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u saradnji sa organizacijom Geten, Centrom za prava LGBTIQA osoba, objavio je Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Opširnije...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11