Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u saradnji sa organizacijom Geten, Centrom za prava LGBTIQA osoba, objavio je Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji.

vodic kroz tranziciju za trans osobe u srbiji naslovna

Vodič je namenjen trans osobama u Srbiji, svakome ko istražuje i preispituje svoj rodni identitet i izražavanje, ali i svima koji žele da se upoznaju s temom transrodnosti i tranzicije, budući da termini rod/rodni i identitet/transrodnost, kao pojmovi koji naglašavaju individualnost, postaju sve prisutniji u javnom diskursu.

Društvena, pravna i medicinska tranzicija, kao i o mehanizmi zaštite od diskriminacije i nasilja, predstavljaju neke od najvećih problema sa kojima se susreću trans osobe u Srbiji danas. Koraci ka pravnoj i medicinskoj tranziciji u Srbiji još uvek nisu jednostavni i precizno definisani, niti još uvek imamo jedan, sveobuhvatan Zakon o rodnom identitetu koji će na adekvatan način regulisati pitanja promene oznake za rod, validnih ličnih dokumenata koja su u skladu s rodnim identitetom osobe, prava na obrazovanje, rad, zaposlenje, i sva ostala ljudska prava.

Prema nalazima istraživanja o potrebama trans osoba u Srbiji, koje je sproveo Geten 2019. godine, tek svaka treća trans osoba (30,1%) upoznata je sa svojim pravima i mehanizmima zaštite koje pružaju državne institucije i organizacije civilnog društva.

Vodič pruža odgovore na ključne dileme o transrodnosti, pojašnjava najznačajnije aspekte i faze tranzicije (društvena, pravna, medicinska), sa posebnim osvrtom na procedure u Republici Srbiji. Takođe, publikacija predstavlja najzačajnije mehanizme zaštite od različitih oblika diskriminacije i nasilja, kao i smernice za delovanje u sličaju neadekvatnog postupanja organa vlasti.

Osim pružanja korisnih i praktičnih saveta trans osobama u Srbiji, cilj ovog vodiča je da ohrabri sve čitaoce i čitateljke da rod posmatraju kao konstantno fluidnu kategoriju, bez strogih granica i jasnih binarnih podela.

Kliknite da preuzmete Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji (.pdf).

Izvor

Posetite chat server našeg vebsajta, mesto za LGBTIQA razgovore