Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u saradnji sa organizacijom Geten, Centrom za prava LGBTIQA osoba, objavio je Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji.

vodic kroz tranziciju za trans osobe u srbiji naslovna

Vodič je namenjen trans osobama u Srbiji, svakome ko istražuje i preispituje svoj rodni identitet i izražavanje, ali i svima koji žele da se upoznaju s temom transrodnosti i tranzicije, budući da termini rod/rodni i identitet/transrodnost, kao pojmovi koji naglašavaju individualnost, postaju sve prisutniji u javnom diskursu.

Društvena, pravna i medicinska tranzicija, kao i o mehanizmi zaštite od diskriminacije i nasilja, predstavljaju neke od najvećih problema sa kojima se susreću trans osobe u Srbiji danas. Koraci ka pravnoj i medicinskoj tranziciji u Srbiji još uvek nisu jednostavni i precizno definisani, niti još uvek imamo jedan, sveobuhvatan Zakon o rodnom identitetu koji će na adekvatan način regulisati pitanja promene oznake za rod, validnih ličnih dokumenata koja su u skladu s rodnim identitetom osobe, prava na obrazovanje, rad, zaposlenje, i sva ostala ljudska prava.

Prema nalazima istraživanja o potrebama trans osoba u Srbiji, koje je sproveo Geten 2019. godine, tek svaka treća trans osoba (30,1%) upoznata je sa svojim pravima i mehanizmima zaštite koje pružaju državne institucije i organizacije civilnog društva.

Vodič pruža odgovore na ključne dileme o transrodnosti, pojašnjava najznačajnije aspekte i faze tranzicije (društvena, pravna, medicinska), sa posebnim osvrtom na procedure u Republici Srbiji. Takođe, publikacija predstavlja najzačajnije mehanizme zaštite od različitih oblika diskriminacije i nasilja, kao i smernice za delovanje u sličaju neadekvatnog postupanja organa vlasti.

Osim pružanja korisnih i praktičnih saveta trans osobama u Srbiji, cilj ovog vodiča je da ohrabri sve čitaoce i čitateljke da rod posmatraju kao konstantno fluidnu kategoriju, bez strogih granica i jasnih binarnih podela.

Kliknite da preuzmete Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji (.pdf).

Izvor

Posetite chat server našeg vebsajta, mesto za LGBTIQA razgovore

Biblioteka

 • Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima +

  Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima prvi je vodič koji se bavi načinom na koji se specifični servisi koje trans osobe koriste u sistemu zdravstvene nege povezuju Opširnije...
 • IZVEŠTAJ EVROPSKOG PARLAMENTA: Borba protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi +

  IZVEŠTAJ EVROPSKOG PARLAMENTA: Borba protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi Pred vama je tekst izveštaja Evropskog parlamenta o borbi protiv rastuće mržnje prema LGBTI osobama u Evropi. Opširnije...
 • O depatologizaciji trans identiteta +

  O depatologizaciji trans identiteta Pred vama je članak pravnice i profesorke Zorice Mršević, Depatologizacija trans identiteta, izdat u Glasniku Advokatske komore Vojvodine 2020. godine. Opširnije...
 • Izdat priručnik „Škole bezbedne za sve” +

  Izdat priručnik „Škole bezbedne za sve” Novosadska Grupa IZAĐI je izradila priručnik za rad sa mladim LGBT osobama u školskom okruženju. Autorke i autor priručnika su Jelena Srdanović Maraš, Vedrana Mirković, Jovana Kovač i Aleksa Savić. Opširnije...
 • NOVO: Objavljen Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji +

  NOVO: Objavljen Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u saradnji sa organizacijom Geten, Centrom za prava LGBTIQA osoba, objavio je Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Opširnije...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11