Polni i rodni identitet: Šta je sporno u programu i udžbenicima biologije za osmi razred?

sep 15 2022

Život roditelja trans dece u Srbiji

apr 18 2022

SLUŠAJTE: Džek Halberstam, Trans* feminizam

apr 12 2022

SLUŠAJTE: Džek Halberstam Trans* – o važnosti imenovanja

apr 11 2022

SAD: Trans žena bi mogla biti prva zatvorenica koja će operativnim putem prilagoditi svoje telo rodnom identitetu

jan 11 2022