slavoljupkaДо пре три године, трансполнe особe су билe потпуно невидљивe у правном систему Републике Србије. Њихов положај, права и обавезе нису биле регулисане ниједним јединим прописом. С друге стране, почев од 1989. године у Србији се врше операције промене пола. Након хируршких захвата следи промена докумената, регулисање радно-правног статуса, брачног и породичног статуса. Поставља се питање како је могуће да се у пракси нешто догађа више од двадесет година, а да то није реглисано прописима. Иако је опште познато да је живот увек пар корака испред законодавца, да се наука и технологија много брже развијају него што то законодавац може испратити, недопустиво је да се нешто догађа више од 20 година, без икаквог правног оквира и регулативе. Надлежни органи су изградили праксу поступања у предметима одлучивања о правима и обавезама трансполних особа, али то је далеко од стандарда правне сигурности.

У последњих пар година донети су неки прописи који регулишу поједине сегменте проблема са којима се сусрећу трансполне особе. Међутим, и даље не постоји закон који на системски начин уређује положај, права и обавезе трансполних особа.

Стога се намеће потреба анализе свих позитивно правних прописа који регулишу положај трансполних особа.

Pogledaj ceo tekst

Teorija

 • Dupljajska kolica i tela koja nešto znače +

  Dupljanska kolica Pred vama je naučni rad Uroša Matića „Dupljajska kolica i tela koja nešto znače“ koji pokazuje da heteronormativo definisani pol/rod zasnovan na genitalnom polu nije ideja koju su delile zajednice Opširnije...
 • Transfobija i ljevica +

  Transfobija i ljevica O problemu transfobije na levici pišu Mia i Lina Gonan. Opširnije...
 • Transrodne žene u zatvoru +

  U ovom radu dr Zorica Mršević se bavi transrodnim ženama u muškim zatvorima. Opširnije...
 • Tretman transrodnih osuđenika u Evropi: Tertium (genus) non datur +

  Pred vama je tekst dr Zorice Mršević o tretmanu transrodnih osuđenika u Evropi. U tekstu se analiziraju evropski primeri zatvorskog tretmana transrodnih osuđenika. Opširnije...
 • Uvod u istraživanje samoga sebe (osvrt na istraživanje) +

  Pred vama je tekst Dušana Maljkovića, Uvod u istraživanje samoga sebe, koji predstavlja osvrt na istraživanje naslovljeno "Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji" u izdanju Centra za kvir studije. Opširnije...
 • 1