Poslušajte audio snimak teksta „Kulturni ratovi kao govorni čin: razmatranje civilizacijskih i svetonazorskih podela u slučaju hrvatskih antirodih mobilizacija” Tanje Vučković Juroš, sociološkinje sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu.

U emisiji ciklusa „Refleksije” Trećeg programa Radio Beograda krajem decembra 2023, emitovan je tekst „Kulturni ratovi kao govorni čin: razmatranje civilizacijskih i svetonazorskih podela u slučaju hrvatskih antirodih mobilizacija”, koji ja napisala Tanja Vučković Juroš, sociološkinja sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu.

U tekstu, autorka analizira matrice „civilizacijskih” i „svetonazorskih” podela koje su se manifestovale u Hrvatskoj početkom dvehiljaditih godina u raspravama povezanim s pitanjima roda i seksualnosti, kao i povodom LGBT prava. Oba ova okvira ona posmatra kao derivate koncepta „kulturnih ratova”. Prema njenom mišljenju, reč je prevashodno o konstruktima čiji je osnovni cilj da mobilišu, odnosno da ubede javnost u neophodnost da se izabere „prava” strana, pri čemu, zapravo, uopšte nije važno da li podela ili sukob zaista postoje, tj. da li su „stvarni”. Jer, kao što pokazuje jedan od glavnih principa socijalnog konstruktivizma, ukoliko ljudi određenu situaciju sagledavaju kao stvarnu, utoliko ona postaje stvarna po svojim posledicama. Iz tog razloga, autorka smatra da koncept „kulturnih ratova” performativan, tj. da funkcioniše prevashodno kao govorni čin: kada kažemo da je nešto tako, glavna namera različitih aktera je da pomoću upotrebe ovog koncepta to i ostvare. Stoga bi, prema mišljenju Tanje Vučković Juroš, teoretičari i istraživači trebalo da pristupe „kulturnim ratovima” isključivo kao retoričkom sredstvu i da razumeju ko koristi ovaj koncept (ili njegove derivate), na koji način to čini i sa kakvim posledicama – bilo namernim, bilo nenamernim – u smislu nagovaranja i mobilizacije javnosti.

Ovaj tekst, izvorno objavljen u decembru 2022. godine u 35. broju serijala Culture Wars Papers, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić.

Tekst čita: Gordana Gačić
Urednik: Predrag Šarčević

Tekst možete poslušati OVDE.

Izvor