tarian budaya 14Шта је то што називамо род?
Овај есеј покушава да понуди један од могућих одговора кроз пример етничке заједнице Бугис лоциране на Јужном Сулавесију, у Индонежанском архипелагу.

Већина друштава и заједница на свету изједначава број полова са бројем родних идентитета, ограничавајући се на бинарности мушкарац/жена. Та дихотомија истовремено игнорише концепт „трећег пола“ (субјекат интерсексуалних особа) и негира могућност конструкције различитих модела рода који прелазе границе детерминисане полним дуализмом.

Ипак, постоје или су постојале заједнице на свету које су или признавале, или још увек признају, постојање категорије „трећег пола/рода“ и мултиродности. Једно од друштава у коме су мултиродни идентитети интегрисани у свакодневни живот јесте заједница етничке групе Бугис на Јужном Сулавесију. Овај есеј истражује посебан, аутономни статус пет различитих родних идентитета у оквиру Бугис заједнице – макураи (женствене жене), ороане (мужевни мушкарци), калалаи (мужевне жене), калаби (женствени мушкарци) и бису (андрогини шамани).

Мултиродни систем који постоји међу Бугисима илуструје могућност родног плурализма и разноврсности који је временом успоставио својеврсну родну моћ деловања (agency) јачу од најразличитијих историјских, религијских и политичких околности, и који наставља да траје и у данашњем контексту у коме доминира традиција и хетеронормативност.


Кључне речи:

род, мултиродност, трансродност, Бугис, Индонезија, Јужни Сулавеси, калалаи, калабаи, бису.

Nastavak pogledajte OVDE

Izvor: www.sintezis.org/

Teorija

 • Dupljajska kolica i tela koja nešto znače +

  Dupljanska kolica Pred vama je naučni rad Uroša Matića „Dupljajska kolica i tela koja nešto znače“ koji pokazuje da heteronormativo definisani pol/rod zasnovan na genitalnom polu nije ideja koju su delile zajednice Opširnije...
 • Transfobija i ljevica +

  Transfobija i ljevica O problemu transfobije na levici pišu Mia i Lina Gonan. Opširnije...
 • Transrodne žene u zatvoru +

  U ovom radu dr Zorica Mršević se bavi transrodnim ženama u muškim zatvorima. Opširnije...
 • Tretman transrodnih osuđenika u Evropi: Tertium (genus) non datur +

  Pred vama je tekst dr Zorice Mršević o tretmanu transrodnih osuđenika u Evropi. U tekstu se analiziraju evropski primeri zatvorskog tretmana transrodnih osuđenika. Opširnije...
 • Uvod u istraživanje samoga sebe (osvrt na istraživanje) +

  Pred vama je tekst Dušana Maljkovića, Uvod u istraživanje samoga sebe, koji predstavlja osvrt na istraživanje naslovljeno "Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji" u izdanju Centra za kvir studije. Opširnije...
 • 1