Poslušajte jedan od pionirskih tekstova u oblasti sociološkog proučavanja pola i roda, „Predstavljanje roda“ Ervinga Gofmana, u prevodu Milice Jeremić. Tekst je čitan od 30. januara do 1. februara u okviru ciklusa „Imaginarna edicija“ Trećeg programa Radio Beograda koju uređuje Predrag Šarćević.

Esej „Predstavljanje roda" (Gender Display) deo je poznate Gofmanove studije Gender Advertisements, objavljene najpre u časopisu Studies in Visual Communication 1976. godine, a potom i kao knjiga, u izdavačkoj kući Makmilan, 1979. godine. Polazeći od konstatacije da se različit tretman muškaraca i žena u društvu često tumači i opravdava zdravorazumskim verovanjima koja pretpostavljaju određene suštinske biološke razlike između polova, Gofman ukazuje da su mnogi činovi polnog ponašanja, zapravo, sredstva kojima se te iste razlike proizvode. Otuda, prema njegovoj definiciji, „ako se rod izjednačava sa kulturno uspostavljenim korelatima pola (bilo kao posledica biologije, bilo kao posledica učenja), onda se rodno predstavljanje odnosi na konvencionalizovane prikaze ovih korelata". Drugim rečima, u Gofmanovoj teoriji rod je „društveno kodirana dramatizacija kulturne idealizacije ženske i muške prirode, koja se igra za dobro upućenu publiku". U tom smislu, pomerajući fokus sa unutarnjih individualnih procesa na sferu interakcija, on rod posmatra kao „svojstvo postignuto situiranim ponašanjem",tj. kao nešto što se stvara kroz interakcije i istovremeno strukturiše interakcije.

Prvi deo teksta slušajte ovde, a drugi i završni treći, ovde i ovde.

Priredila: MJ

Izvor