U časopisu Godišnjak za sociologiju, broj 29 koji izdaje Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, krajem godine su objavljeni i tekstovi koji se bave temom transrodnosti.

Naime, u pomenutom časopisu možete pročitati tekstove Maje Pan "Transfeminističke koalicije na postjugoslovenskom prostoru: ka feminističkoj radikalnoj solisarnosti", tekst Alekse Milanovića "Trans artivizam na postjugoslovenskom prostoru", i tekst Bojana Bilića "(Post)socijalističke nevolje s rodom: transfobija u srpskom levom aktivizmu".

Reč gostujućih urednika: "Namera nam je da doprinesemo međunarodnim tokovima trans znanja kroz niz empirijski zasnovanih analiza o tome na kakve izazove oslobađanje trans ljudi nailazi na postjugoslovenskoj/postsocijalističkoj poluperiferiji. Prilozi zasnovani na ličnim iskustvima autora/ki i/ili na etnografskom radu u aktivističkim zajednicama postavljaju trans (podržavajući) aktivizam (Pan) i artivizam (Milanović) u kontekst regionalnih feminističkih poduhvata i kritički se osvrću na savremene napetosti unutar aktivističkih grupa (Bilić). Na taj način, ovaj temat predstavlja jednu moguću ulaznu tačku u postjugoslovenski i istočnoevropski trans pejzaž i, nadamo se, izoštrava konceptualne alate koje koristimo kako bismo osnažili/e društvenu promenu koja afirmiše trans život i trans budućnost."

Dvadeset deveto izdanje časopisa koje je uredio Miloš Jovanović možete preuzeti ovde.