Napredak Moldavije u LGBT pravima uprkos preprekama

maj 17 2023

Mapa trans prava 2023: Kontinuirani napredak usred antitrans napada u Evropi i Centralnoj Aziji

maj 17 2023

Florida: novi zakon utvrđuje diskriminaciju i zabranjuje trans osobama upotrebu toaleta

maj 11 2023

Slovačka: anti-LGBT predlog zakona je grubo kršenje ljudskih prava

maj 08 2023

Florida: lekari će moći da odbiju pružanje pomoći LGBTQ+ osobama, ženama i manjinama

apr 20 2023