Tajland: razmatra se predlog zakona o rodnom identitetu

avg 19 2020

Mejn: pravno priznanje roda za osobe koje se rodno ne određuju

jul 31 2020

SAD: Više od polovine trans i rodno kvir mladih ozbiljno razmišljalo o samoubistvu u poslednjih godinu dana

jul 29 2020

Oregon pravno priznao osobe koje se rodno ne određuju i omogućio pravo na izvod iz matične knjige rođenih

jul 23 2020

Holandija: vlasti smatraju da oznaka za rod nije neophodna u ličnim dokumentima

jul 21 2020