Trideset tri države iz svih delova sveta pozvale su Savet za ljudska prava UN-a da po hitnom postupku zaštiti interseks osobe i njihovu telesnu autonomiju i pravo na zdravlje.

Interseks osobe se rađaju s polnim karakteristikama (uključujući genitalije, polne žlezde i hromozome) koje se ne uklapaju u tipične binarne koncepte o muškim i ženskim telima. Do 1,7 procenata svetskog stanovništva rađa se takvim karakteristikama; pa ipak zato što se njihova tela percipiraju kao drugačija, interseks deca i odrasli su često stigmatizovani.

„U mnogim državama širom sveta“, Austrija je izjavila pred Savetom za ljudska prava u ime 33 države,“ interseks osobe se podvrgavaju medicinski nepotrebnim operacijama, hormonskim tretmanima i drugim procedurama u pokušaju da se njihov izgled promeni kako bi bio u skladu s društvenim očekivanjima u pogledu roda, muških i ženskih tela, a bez njihovog punog informisanog pristanka.“

„Vlade država treba da istraže situacije kršenja ljudskih prava i lošeg postupanja prema interseks osobama, omoguće i pozivaju na odgovorost, izmene diskriminatorne zakone i obezbede žrtvama pristup pravnom leku.“

„Ovo je istorijski korak napred za svetsku interseks zajednicu“, kaže Toni Brifa, predsedavajući Interseks Odbora u ILGA World i kodirektor organizacije Ljudska prava interseks osoba Australije. „Po prvi put su države preuzele vođstvo, prepoznale istorijsku nepravdu s kojom se osobe s drugačijim polnim karakteristikama suočavaju svakodnevno, i izvršile pritisak na sopstvene vlade i druge da sarađuju s civilnim društvom na podizanju svesti.“

Civilno društvo je zaista radilo godinama na tome da omogući da se priče interseks osoba čuju. Njihovi glasovi su naglasili kako kada je osobi uskraćena telesna autonomija to utiče na njihovo zdravlje, obrazovanje i prilike za zaposlenje, kao i njihovu mogućnost da učestvuju u sportskim takmičenjima – a da često nemaju pristup pravdi i pravnom leku.

Svet polako počinje da priznaje ove stvarnosti i živote. Godine 2019, Ujedinjene nacije donele su rezoluciju kojim pozivaju na prestanak diskriminacije žena i devojčica u sportu – uključujući žene rođene s varijacijama polnih karakteristika. Ovo je bila prva rezolucija UN-a o pravima interseks osoba. Početkom 2020, tada dečija bolnica u Čikagu postala je prva u Sjedinjenim Državama koja se javno izvinila zbog štete nanete interseks osobama, i objavila da će prestati s medicinski nepotrebnim operacijama normalizovanja.

Sve je više glasova koji se protive propisima koji nastavljaju da isključuju vrhunske atletičarke sa globalnog juga iz međunarodnih sportskih takmičenja.

Glasovi civilnog društva mogli su se čuti danas ispred Saveta za ljudska prava UN-a: 33 organizacije pozdravile su nedavnu inicijativu država i ohrabrile ih da

„nastave da štite autonomiju interseks osoba, njihovo prvo na zdravlje, fizički i mentalni integritet, na život bez nasilja i štetnih praksi, kao i bez torture i zlostavljanja“.

„Naša tela su rođena kao celine, i samo smo mi mogli da imamo pravo da odlučimo šta će se s njima dešavati“, rekao je Mauro Kabral Grinspen iz organizacije GATE.

„Kršenje naše telesne autonomije samo zarad ukalupljivanja u binarni model i očekivanja kako žene i muškarci treba da izgledaju i dalje je norma, a ne izuzetak. Nadamo se da će danas izgovorene reči u Ujedinjenim nacijama naterati države članice da najzad počnu da delaju i vrate nam pravo na pravdu.“

Potpisnici ove izjave su sledeće organizacije: GATE, ILGA World – The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, Tony Briffa and Morgan Carpenter, Intersex Human Rights Australia, OII Europe, SIPD Uganda, Intersex South Africa, Intersex Asia, OII Chinese.

Prevela: MJ

Izvor