Irska: Trans populacija traži zdravstvenu negu

feb 24 2008

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje platio promjenu spola za 28 pacijenata/kinja

feb 18 2008

Preporuka: Trans forum

jan 27 2008

Turska: borba za trans prava na pozorišnoj sceni

jan 23 2008

Grupa za podršku LGBTIQ Roma i Romkinja

jan 21 2008