dekriminalizacija sMeđunarodni komitet za prava seksualnih radnica Evrope pozdravio zagovaranje organizacije Amnesty Internatonal o dekriminalizaciji seksualnog rada

dekriminalizacijaTišina u trenutku kada smo suočeni/e sa nepravdom je saučesništvo sa opresijom“.
Džineta Sagan, bivša počasna predsednica borda direktora Amnesty International USA

Današni datum 26. maj, predstavlja istorijski datum za seksualne radnice/ke širom sveta, zato što je organizacija Amnesty International objavila dokument Javne politike o obavezama država da poštuju, štite i ispunjavaju ljudska prava seksualnih radnica/ka.Ovaj dokument, kao i unutrašnje diskusije, istraživanja i javne debate koje su dovele do toga da Amnesty zauzme takvu poziciju, predstavlja kamen temeljac za zajednice seksualnih radnica/ka, organizujući i pozivajući na kraj nasilju, eksploataciji i kršenjima ljudskih prava seksualnih radnica/ka.

Kako stoji u dokumentu mera i propratnim dokumentima, seksualne radnice su među najranjivijim zajednicama u svetu i trpe visok novo nasilja i teške oblike kršenja ljudskih prava. Višestruka diskriminacija koju seksualne radnice trpe zbog posla kojim se bave, svog rodnog identiteta, siromaštva, rase, etniciteta i migracionog statusa bivaju ojačane upornim stigmatizovajem, a u mnogim zemljama i kriminalizacijom i kažnjavanjem seksualnog rada.

Seksualne radnice, od neformalnih kolektiva osnovanih na ulicama, parkovima i bordelima u kojima radimo do nacionalnih organizacija, regionalnih i globalnih mreža koje vodimo, zahtevale su i zahtevaju potpunu dekriminalizaciju seksualnog rada (uključujući prodaju, kupovinu i omogućavanje ili organizovanje seksualnog rada), kao prvi i neophodan korak u zaštiti prava seksualnih radnica/ka. Kada se bilo koji segment seksualnog rada kriminalizuje, kapaciteti seksualnih radnica/ka da se bore protiv eksploatacije i prijave zločine i napade jako su ograničeni, ako ne i nemogući. Istraživanje organizacije Amnesty International koje osvetljava uslove za život i rad seksualnih radnica u Norveškoj, Papui Novoj Gvineji, Argentini i Hong Kongu, nudi dubinsku analizu širokog spektra kršenja ljudskih prava koje seksualne radnice trpe, i predstavlja važan doprinos sve većem broju dokaza za pogubne posledice kriminalizacije seksualnog rada.

Zahtevajući dekriminalizaciju seksualnog rada, Amnesty International se pridružuje drugim međunarodnim organizacijama koje prepoznaju potpunu dekriminalizaciju kao jedini zakonski okvir koji omogućava poštovanje i zagovaranje za prava seksualnih radnica. Među ovima su na primer Program Ujedinjenih nacija o HIV/AIDS-u (UNAIDS), UNFPA, WHO, UNDP, Human Rights Watch, the Global Commission on HIV and the Law, the World Bank, Open Society Foundations, the Global Network of People Living with HIV, the Global Forum on MSM and HIV, the International Women’s Health Coalition, the Association for Women in Development, the American Jewish World Service, the Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW),The Lancet, The Global Fund for Women, the International Community of Women Living with HIV i mnoge druge.

Poziv organizacije Amnesty International za potpunu dekriminalizaciju seksualnog rada je posebno važan u svetlu sve većeg pritiska od strane abolicionistkinja i brojnih antitrafiking organizacija koje žele da uvedu zakone kojima se kriminalizuju klijenti seksualnih radnica/ka u nacionalnim zakonima i javnim politikama EU. Postoje dokazi međutim da kriminalizacija kupovine seksa, takozvani švedski model, utiče negativno na seksualne radnice i značajno doprinosi njihovoj izloženosti kršenju ljudskih prava. U mnogim zemljama regiona, implementacija švedskog modela vodi do povećane kontole i nadzora seksualnih radnica od strane policije, podstiče njihovo stigmatizovanje i diskriminaciju i sprečava pristup seksualnih radnica pravdi u sitacijama kada su suočene sa eksploatacijom i nasiljem. Štaviše, u nekoliko zemalja gde su klijenti kriminalizovani, kao što su Srbija i Litvanija, i same seksualne radnice ostaju potpuno kriminalizovane. U Francuskoj, migrantkinje seksualne radnice i dalje bivaju hapšene i deportovane zato što je izglasan zakon koji kriminalizuje kupovinu seksa. U vreme uvođenja mera štednje, rastuće prekarizacije rada, produbljivanja „izbegličke krize“ i velike borba protiv prava žena, migranata i LGBT zajednica u Evropi, poziv da se usvoji švedski model odgovara konzervativnim i nacionalističkim državnim i nedržavnim akterima, i ozbiljno ograničava naše kapacitete da se borimo za svoja prava i protiv nejednakosti.

Međunarodni komitet za prava seksualnih radnica Evrope u potpunosti podržava stav organizacije Amnesty International o ulozi kriminalizacije u održavanju i učvršćivanju ekonomskih nejednakosti i strukturnog nasilja koje pogađa najranjivije: „Upotreba krivičnog zakona za zabranu seksualnog rada ne bavi se niti predstavlja izazov makro socio-ekonomskim silama i sistemskoj diskriminaciji koje mogu uticati na to da osoba odluči da se bavi seksualnim radom, a posebno osobe iz marginalizovanih grupa. Taj model ne nudi alternativne mogućnosti zaposlenja, niti bolje plate. Međutim ono što se kriminalizacijom postiže je marginalizacija osoba koje se bave seksualnim radom, primoravajući ih da se time bave u tajnosti i u opasnim uslovima, dok ograničava njihov pristup pravdi i stigmatizuje i kažnjava zbog odluka koje su donele. Amnesty International prepoznaje važnost poštovanja agensnosti i donošenja ličnih odluka, posebno onih koji imaju ograničene ekonomske mogućnosti.“

Mi, seksualne radnice/i Evrope i Centralne Azije, znamo da će društvo jedino poštovanjem naših prava, prepoznavanjem naše agensnosti i samoodređenja, i uključivanjem nas u procese donošenja odluka i mera, odnosno javnih politika, moći da nas podrži u našoj borbi protiv nasilja, diskriminacije i eksploatacije.

Onda kada bi mnogi/e više voleli da nas vide kako ćutimo ili da nas „ukinu“, zahvaljujemo se organizaciji Amnesty International zato što pruža podršku pravima seksualnih radnica/ka i poziva na dekriminalizaciju seksualnog rada. Međunarodni komitet za prava seksualnih radnica Evrope se nada će se nam se nacionalne podružnice organizacije Amnesty International i ostalih organizacija koje se bave ljudskim pravima obratiti i konsultovati nas i na taj način nam pomoći u promovisanju dekriminalizacije seksualnog rada, kao i da će svoje države pozivati na odgovornost u slučajevima kada ne štite i ne priznaju naša ljudska prava.

Prevod: MJ
Izvor: ICRSE welcomes Amnesty International’s policy on decriminalisation of sex work