Javne politike za ravnopravnost LGBTI osoba u Bosni i HercegoviniU organizaciji Gender Centra - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Sarajevskog otvorenog centra, a uz podršku Agencije za ravnopravnost polova i Gender centra Federacije BiH, u ponedeljak 23. maja 2016. godine, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci održana  je konferencija pod imenom Javne politike za ravnopravnost LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini.

Cilj konferencije bio je simbolično otvaranje rada na LGBTI pitanjima u celoj Bosni i Hercegovini nakon što su kroz usvajanje godišnjih operativnih planova za ravnopravnost polova za 2016. godinu od strane Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH stvoreni okviri za rad na ostvarivanju i unapređenju ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans i interseks osoba.

Jelena SimicIspred organizacije Gayten-LGBT na konferenciji je učestvovala Jelena Simić, docentkinja sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, koja je na drugom panelu posvećenom pitanju ljudskih prava trans osoba govorila o Modelu Zakona o rodnom identitetu koji je sačinilo pravni tim organizacije Gayten-LGBT, o procesu izrade tog teksta, inicijativi za njegovo nastajanje, rešenjima koja nudi Model Zakona o rodnom identitetu kada je u pitanju pravni položaj trans osoba u Srbiji.

Predstavnica Zaštitnika građana Republike Srbije, Borjana Peruničić takođe je učestvovala kao panelistkinja na ovom panelu i govorila je o ulozi institucije Zaštitnika građana Srbije u zaštiti prava trans osoba i pritužbama koje je Zaštinik građana dobijao od građana/ki a u vezi sa kršenjem prava trans osoba od strane institucija i/ili pojedinaca.

Konferencija je imala dva panela. Na prvom panelu predstavljena je Preporuka CM/Rec(2010)5 Saveta Evrope o suzbijanju diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta. Na tom panelu govorile su:  Samra Filipović – Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH; Višnja Ljubičić, Zaštitnica za ravnopravnost polova Republike Hrvatske, Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Republike Srpske i Danijel Kalezić iz Kvir Montenegra. Na drugom panelu koji je za temu imao pravni položaj trans osoba govorile su: Jelena Simić, predstavnica Gayten-LGBT, Borjana Peruničić, predstavnica Zaštitnika građana Srbije i Vladana Vasić ispred Saarajevskog otvorenog centra.

Konferenciju su otvorili Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Republike Srpske, i Saša Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra, a završnu reč imala je Meri En Henesi, šefica kancelarije Veća Europe u BiH.

Na samom kraju konferencije uručena je Nagrada za unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba u BiH Gender centru Republike Srpske za njihov doprinos zaštiti i promociji prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans i interseks osoba u Bosni i Hercegovini u 2015. godini.

Priredila: JS