Biti trans više nije poremećaj - Američko Psihijatrijsko Udruženje pozdravlja T u LGBT

dec 05 2012

Odbacivanje i odsustvo svesti: prvo Eurobarometrovo istraživanje stavova prema trans osobama

nov 29 2012

Saopštenje povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve transfobije

nov 20 2012

Održan Okrugli sto i seminar Prava trans osoba - od nepostojanja do stvaranja zakonskog okvira

okt 15 2012