Cross-dressing protest u Iranu

apr 25 2013

Transrodnoj mušteriji izrečena zabrana zbog upotrebe toaleta

apr 19 2013

Pronađen kostur osobe za koju se veruje da je bila transrodna

apr 10 2013

Hrvatska: Transeksualci će i pre operacije moći u dokumentima promeniti pol

apr 09 2013

Švedska usvojila rodno neutralnu zamenicu

apr 08 2013