Severna Dakota: lekari mogu da odbiju da pruže rodno afirmativnu negu iz verskih razloga - Geten

Federalni sud Severne Dakote doneo je presudu da lekari iz verskih razloga ne moraju da izvode rodno afirmativne operacije, prema presudi koja bi mogla da predstavlja još jednu prepreku u pristupu tretmanima za trans i osobe koje odbacuju koncept rodne binarnosti (rodno kvir).

Četvrtog marta, sud je presudio da je Komisija za ravnopravnost prilikom zapošljavnja prekršila Prvi amandman tako što je pokušala da zdravstvenim radnicima operacije potvrde roda kod osoba iz LGBTIQ zajednice nametne kao obavezne.

Godine 2021, Udruženje hrišćanskih poslodavaca podnelo je tužbu protiv Komisije za ravnopravnost prilikom zapošljavanja zbog dve naredbe kojima se zahteva da religiozni poslodavci pružaju zdravstveno osiguranje svojim zaposlenima koje pokriva tretman potvrde roda, i koji od religioznih lekara zahteva da izvode operacije potvrde roda koje su od životne važnosti, ili da se suoče sa optužnicama za diskriminaciju po osnovu rodnog identiteta.

Udruženje za zaštitu slobode zastupalo je Udruženje hrišćanskih poslodavaca i tvrdilo je da se naredbama od poslodavaca i lekara zahteva da o tretmanu potvrde roda govore afirmativno, čak i ako se tome protive.

Međutim, Okružni sud Severne Dakote presudio je u korist Udruženja hrišćanskih poslodavaca uz objašnjenje da bi nova pravila predstavljala kršenje verskih ubeđenja proslodavca i lekara.

Zakonodavci u Severnoj Dakoti su naširoko kritkovani u poslednje vreme, nakon usvajanja rekordnog broja anti-LGBTIQ predloga zakona prošle godine.

Aprila 2023, državni senat je usvojio deset predloga zakona kojima se trans učenicima zabranjuje da se priključuju sportskim timovima koji su u skladu s njihovim rodnim identitetom, i kojima se u potpunosti zabranjuje pružanje rodno afirmativne nege mladim ljudima, i zabranjuju javni dreg performansi.

Ono što zabrinjava je takođe i predlog zakona koji je u to vreme usavršavan, a kojim se trans osobe brišu iz državnih baza podataka.

Usvajanje 10 anti-LGBT predloga zakona predstavlja najveći broj zakona te vrste koji su usvojeni u jednom danu, prema podacima Kampanje za ljudska prava (HRC).

Državni senator Severne Dakote, Rajan Braunberger, demokrata i autovani gej – osudio je ovaj talas anti-LGBTIQ predloga zakona i u svom govoru se prisetio kako je u jendom trenutku tokom mladosti pokušao da se ubije.

„Imao sam sreće da sam preživeo taj pokušaj samoubistva – i da sam ovde sa vama – ali mnogi drugi nisu bili moje sreće i mnogi drugi neće imati tu sreću,“ izjavio je Braunberger.

Političar je dodao da ako ovi zakoni budu bili usvojeni, „deca koja su kao ja onda misliće da se ceo svet urotio protiv njih. Na kraju će misliti, kao i ja tada, da više ne mogu da izdrže.“

Kakva je situacija u Južnoj Dakoti povodom položaja i prava trans osoba, pročitajte na našem sajtu ovde i ovde.

Prevela: MJ

Izvor