Transrodna zajednica Pakistana i dalje je prilično vidljiva, ali marginalizovana i izopštena.

Trans prava u Pakistanu

Pakistan je zemlja koja se nalazi u južnoj Aziji. Oblast koja se nalazi na današnjoj granici između Pakistana i Avganistana jedna je od regija koje su najviše pogođene ratom. Za trans osobe u Pakistanu, život može biti posebno težak – suočene su sa izazovima u porodici, s prijateljima, kolegama na poslu, nepoznatima, i sa institucijama.

Trans osobe imaju dugu istoriju u Pakistanu. Postoje reference na trans osobe u starim hinduističkim tekstovima, a trans osobe su deo pakistanske kulture vekovima.

Prvi javni izbor za trans mis održan je u Pakistanu janura 2017, a dešavanje je organizovala jedna trans grupa podrške. To je bio veliki korak za trans prava u Pakistanu.

Pored neke vrste napretka, trans osobe su suočene s mnogim izazovima. Članovi porodice ih često odbacuju, što vodi ka beskućništvu i siromaštvu. Često su meta podsmeha i napada od strane nepoznatih lica. Dešava se da su im osnovna prava i mogućnosti negirani, kao što su obrazovanje i zaposlenje. I često su žrtve nasilja i zlostavljanja.

Vlada Pakistana je u poslednjih deset godina preduzimala neke mere da zaštiti prava trans osoba. Godine 2018. vlada je donela zakon kojim se zabranjuje diskriminacija trans osoba prilikom zapošljavanja.

Najveći problemi trans zajednice u Pakistanu

Trans osobe u Pakistanu suočene su sa mnogim izazovima kada su u pitanju njihova prava. Jedan od najvećih problema bio je nedostatak pravnog priznanja roda. To je značilo da trans osobe često nisu mogle da dobiju ispravna dokumenta u skladu s rodnim identitetom, zbog čega im je bio otežan pristup mnogim osnovnim pravima i uslugama.

Još jedan problem trans zajednice u Pakistanu koji opstaje je nasilje. Trans osobe su često meta fizičkog i seksualnog nasilja, kao i verbalnog nasilja i maltretiranja. Ovo nasilje često prolazi nekažnjeno, što znači da počinitelji ne odgovaraju za svoje postupke.

Trans zajednica u Pakistanu takođe se suočava sa diskriminacijom kada su u pitanju zapošljavanje, stambeno pitanje i zdravstvena zaštita. Mnoge trans osobe su primorane da rade u neformalnom sektoru jer ne mogu da dobiju formalno zaposlenje zbog svog rodnog identiteta. Ovo često znači da su manje plaćene od cisrodnih osoba i uživaju manju zaštitu na poslu. Kada se radi o stambenom pitanju, trans osobe su često suočene s izbacivanjem ili diskriminacijom od strane stanodavaca. A kada je u pitanju zdravstvena zaštita, trans osobe teško pristupaju kvalitetnoj nezi koja odgovara njihovim potrebama.

U Pakistanu ima oko 500.000 trans osoba, i one su suočene sa velikom diskriminacijom. Njima se često ne dozvoljava da koriste javne toalete ili svlačionice u skladu sa svojim rodnim identitetom, i mnogima se negira pristup obrazovanju i zaposlenju.

Napredak u polju trans prava u Pakistanu

Godine 2012, vlada je počela da izdaje nacionalne lične isprave koje su uključile i opciju trećeg roda. A godine 2017, jedna trans žena je izabrana u narodnu skupštinu jedne oblasti. Godine 2022. Sara Gil je postala prva trans lekarka u Pakistanu – doktorka medicine i hirurg. Ali još mnogo toga mora da se uradi kako bi se dostigla puna ravnopravnost trans osoba u Pakistanu.

Organizacija Trans akcija Pakistan je lokalna organizacija koja nastoji da odbrani prava trans osoba u Pakistanu. Oni nude podršku i bave se zagovranjem, a takođe i kreiraju i vode kampanje za podizanje svesti javnosti.

Zakon o zaštiti prava trans osoba je predstavljen u narodnoj skupštini Pakistana 2016. Zakon sadrži brojne odredbe koje za cilj imaju zaštitu prava trans osoba.

Trans zajednica u Pakistanu se bori za svoja prava već godinama, i najzad je 2018, postigla veliku pobedu usvajanjem Zakona o zaštiti prava trans osoba. Ovim zakonom obezbeđeno je pravno priznanje roda i zaštitu trans osoba u Pakistanu i uključene su odredbe za izdavanje ličnih dokumenata, mere za borbu protiv diskriminacije i pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i zaposlenju. Iako postoji mnogo izazova s kojima je trans zajednica suočena, ovo je veliki korak ka postizanju ravnopravnosti.

Ovaj zakon je hvaljen od strane organizacija za ljudska prava i smatra se napretkom za trans prava u Pakistanu.

Ono što aktivisti/kinje kritikuju kod ovog zakona je to što ne ide dovoljno daleko u zaštiti prava trans osoba. Na primer, ne dozvoljava im da se venčaju i usvoje decu.

Prema ovom zakonu, a zahvaljujući pre svega radu i saradnji aktivista/kinja sa vladinim institucijiama, uvedeno je samoodređnje, što znači da trans osobe u Pakistanu više neće morati da se podvrgavaju operacijama i hormonskoj terapiji, kako bi im rod bio zakonski priznat, kao ni pregledima komisija.

Detaljnije o ovom zakonu i borbi za njega na našem sajtu ovde, a o tome kako izgleda biti trans u ovoj zemlji i o borbi jedne žene, čitajte ovde.

Dokumentaran film o životu trans osoba u Pakistanu pogledajte ispod:

Prevela i priredila: MJ

Izvor