Poziv na institucionalizovanje konverzivne terapije u Poljskoj naširoko je osuđen od strane terapeutskih i psiholoških stručnjaka/inja ove zemlje.

Početkom septembra, na poljskoj Episkopalnoj konferenciji katoločkih biskupa rečeno je da je „neophodno ustanoviti klinike za konverzivnu terapiju gde bi se ljudima pomagalo da povrate seksualno zdravlje i prirodnu seksualnu orijentaciju.“

Ovaj poziv na uvođenje konverzivne terapije – inače prakse koju su Ujedinjene nacije i skoro sva velika svetska medicinska i psihološka tela izričito osudila – izaziva strah u Poljskoj, gde široko rasprostranjeno antiLGBT raspoloženje raste poslednjih godina.

Sada je otvorenim pismom poljskih terapeuta/kinja i psihologa/škinja koje je objavljeno u novinama Gazeta Wyborcza, jasno stavljeno do znanja da za konverzivnu terapiju u Poljskoj mesta nema.

Pismo je upućeno LGBT+ osobama i zajednici i jasno kaže: „Protivimo se idejama koje se promovišu pod plaštom konverzivne terapije, bez obzira na njen oblik ili ime koje se toj terapiji daje.“

U pismu takođe stoji: „Kao zajednica koju čine stručnjaci/kinje, osećamo se obaveznim da širimo naučno znanje o ljudskoj seksualnosti i polnom i rodnom identitetu, protivimo se nasilju i pružamo pomoć onima koji/e se nose s posledicama istog.

„Nažalost, predrasude su nešto na šta možete naići i u medicinskim ordinacijama i klinikama. Pre nego što odlučite da idete na ovakve sesije s određenim savetnikom, pitajte ga/je o njegovim/njenim kvalifikacijama, profesionalnom iskustvu i stavovima prema LGBT+ osobama.

„Imate pravo da se brinete o sebi i da utvrdite na početku da li je osoba kojoj se obraćate za pomoć vođena naučnim principima ili vrlo ličnim stavovima i mišljenjima o pitanjima koja se tiču seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

„Obavezno proverite i preporuke od strane organizacija koje rade sa seksualnim manjinama i postavite direktna pitanja, i očekujte da vaš savetnik/ca validira svoju profesionalnu kvalifikaciju zvaničnim dokumentima.“

U pismu dalje stoji: „Izvinjavamo se za svaku situaciju u kojoj ste umesto pomoći i podrške koju ste tražili, dobili lošu reč, dijagnozu obojenu ličnim stavovima, odbacivanje, ili ideološki pogled prerušen u „pružanje pomoći“.

„To nije trebalo da se desi, i nastavićemo da podsećamo svoju stručnu sredinu na standarde psihološkog savetovanja i na stanje u kom se naučno istraživanje nalazi.“

Takozvana konverzivna terapija se odnosi na opasnu i diskreditovanu praksu nastojanja da se promeni seksualna orijentacija ili rodni identitet osobe. Decenijama je već ova terapija odbačena od strane svih mejnstrim medicinskih i zdravstvenih organizacija, često se poredi sa mučenjem i dovodi u vezu s povišenim rizikom od depresije, samoubistva i narkomanije.

Nezavisan stručnjak Ujedinjenih nacija za seksualnu orijentaciju i rodni identitet, pozvao je na globalnu zabranu konverzivne terapije početkom ove godine.

A kako je Nemačka ove godine rešila problem s konverzivnom terapijom, čitajte ovde.

Prevela: MJ

Izvor