Istraživanje o radu s transrodnim pacijentima unutar sistema primarne zdravstvene zaštite - Geten

Istraživanje o položaju transrodnih osoba u sistemu zdravstvene zaštite sprovela je organizacija Geten u okviru projekta usmerenog na decentralizaciju transspecifične zdravstvene zaštite. Istraživanje je sprovedeno tokom novembra i decembra 2021. i januara 2022. godine. Domovima zdravlja u Republici Srbiji je poslat zahtev za pristup informacijama od javnog značaja u kome su se nalazile tri grupe pitanja: opšti podaci o ustanovi (naziv, mesto i region, broj pacijenata), podaci o pružanju usluga transrodnim pacijentima, kao i pitanja o (samo)proceni kompetentnosti ustanove i motivisanosti za rad s transrodnim pacijentima, uključujući i obuke za rad sa seksualnim i rodnim manjinama.

Svoje odgovore je poslao 91 dom zdravlja. Nešto više od četvrtine od ukupnog broja domova zdravlja koji su učestvovali u istraživanju je iz Vojvodine (27,7%),jedna petina je iz zapadne Srbije (20,9%) i južne Srbije (18,7%), dok je iz Beograda stiglo 13,2% odgovora, iz centralne Srbije 12,1%, a iz istočne Srbije 7,7%.

Od ukupnog broja domova zdravlja, 16,5% domova zdravlja je odgovorilo da je radilo s transrodnim pacijentima, dok podjednak procenat (41,7%) izjavljuje da nisu radili s transrodnim pacijentima ili da o tome nemaju podatke.

Integralnu verziju izveštaja možete preuzeti ovde.

Istraživanje je urađeno u okviru projekta Unapređenje pravnog statusa LGBTIQ osoba sa posebnim fokusom na trans, interseks i rodno nebinarne osobe u Srbiji – standardizacija i uvođenje pozitivnih praksi pravnog priznanja roda na lokalnom i nacionalnom nivou, koji podržava Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji.

Piredila: MJ