Kao deo sociološke zajednice Srbije, želimo da reagujemo povodom temata u najnovijem broju časopisa Sociološki pregled, u izdanju Srpskog sociološkog društva, koji sadrži problematične stavove povodom istopolnih zajednica i LGBTI osoba.

Članci objavljeni u novom broju Sociološkog pregleda koji se odnose na temu negiranja prava istopolnih zajednica i generalno prava LGBTI osoba na formalno priznato partnerstvo i porodicu, predstavljaju ne samo podsticanje na diskriminaciju prema tom već stigmatizovanom delu populacije, već su u pitanju i argumenti koji su sporni sa naučnog stanovišta. U ovim člancima, istopolne zajednice se imenuju kao „brakolike“ i „porodicolike društvene pojave“ (sic!), čije se postojanje svodi „isključivo“ na zadovoljavanje seksualnih potreba partnera. U člancima se implicira da su LGBTI osobe posebno opasna vrsta pretnje deci, pa se zagovara da „homoseksualna prava“ ne mogu biti iznad zaštite dečjih prava i navodi se sumnja da socijalizacija dece od strane istopolnih parova može biti „uspešna“ (iako tu tezu pobijaju istraživanja[1]). Takođe, navodi se teza o ugroženosti prava većine stanovnika naše zemlje kao i da „postojanje homoseksualnosti svakako nije dobro sa aspekta kolektivnog društvenog interesa“.

Smatramo da izneti stavovi ne odgovaraju činjenicama, da su nenaučni, da vređaju dostojanstvo LGBTI osoba i da podstiču diskriminaciju, te da su zlonamerni. Ono što kao naučnice i naučnici primećujemo je da se članci iz temata časopisa Sociološki pregled ne oslanjaju na konkretne empirijske podatke kao što su iskustva i naučna (sociološka, psihološka, antropološka) istraživanja o LGBTI osobama u Srbiji.

Iako se u časopisu navodi teza da LGBTI osobe ugrožavaju instituciju porodice, zaboravlja se da u Srbiji lezbejke i gejevi odgajaju decu i takve porodice, iako su zakonski nevidljive, imaju podršku mnogih pojedinaca, stručnjaka, nastavnika, rođaka, prijatelja i drugih iz bližeg okruženja. Istopolne porodice su već deo realnosti našeg društva.

Ako se osvrnemo na istorijski razvoj sociologije kao nauke, još od 1950-ih i 1960-ih godina 20. veka, proučavanja društvenog života LGBTI osoba i nalazi tih istraživanja ne samo da nisu bili osuđivački, već su pružali otvorenu podršku za društvenu integraciju i slobodu od diskriminacije. Sociološko proučavanje neheteroseksualnih osoba, kao i teme roditeljstva su takođe deo naučnih istraživanja u drugim republikama bivše Jugoslavije već duže od 10 godina i predstavljaju podršku istopolnim zajednicama.

Svesni smo da savremena sociologija nije oslobođena delovanja kontekstualnih činilaca niti je u potpunosti oslobođena esencijalističkih pretpostavki u tumačenju seksualnosti i roda kao što su heteronormativna vizija društva u kojoj se heteroseksualnost neupitno pretpostavlja i posmatra kao primarna osnova za zasnivanje braka i porodice, a rod vidi kroz grubu i isključivu dihotomnu podelu na muškarce i žene. Međutim, smatramo da sociologija kao nauka može i treba da pruži svoj doprinos dubljem razumevanju načina života i problema sa kojima se susreću LGBTI osobe. Naučni pristup nas obavezuje ne samo da razumemo iskustva LGBTI osoba kroz njihove potrebe i egzistenciju koja ni na koji način ne ugrožava heteroseksualne osobe, već i da podržimo prava ovog dela populacije koja su i zakonski garantovana u mnogim demokratski uređenim državama sveta i regiona.

Takođe, ovim saopštenjem želimo da pružimo podršku svojim LGBTI koleginicama i kolegama, studentkinjama i studentima i iskažemo svoje zalaganje za visokoškolske institucije bez diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Listu potpisika/ca saopštenja mozete pogledati ovde.

*1 Videti, između ostalog: Stacey, J., & Biblarz, T. J. (How) Does the sexual orientation of parents matter? American Sociological Review. 2001; Farr RH, Forssell SL, Patterson CJ. Parenting and child development in adoptive families: Does parental sexual orientation matter? Applied Developmental Science. 2010.

Kolumna

 • Haled Hoseini ponosno saopštio da mu je ćerka trans +

  Haled Hoseini ponosno saopštio da mu je ćerka trans Haled Hoseini, romanopisac, ambasador dobre volje UNHCR-a i lekar, autor bestselera „Lovac na zmajeve“ i „Hiljadu čudesnih sunaca“, 14. jula je saopštio na društvenim mrežama da se jedna od njegovih Opširnije...
 • Mikaela Hae Rodriges: Ljubav pobeđuje +

  Mikaela Hae Rodriges: Ljubav pobeđuje Mikaela Hae Rodriges po španskoj ili M. Džej Rodrigez prema engleskoj transkripciji prva je transrodna glumica i pevačica koja je na 79. dodeli Zlatnih globusa u istoriji ove nagrade dobila Opširnije...
 • Leposava Mijušković: Srpkinja koja je pre sto godina pisala lezbejsku prozu i pucala u ženskom dvoboju +

  Leposava Mijušković: Srpkinja koja je pre sto godina pisala lezbejsku prozu i pucala u ženskom dvoboju Godine 1905. objavila je priču koja se smatra prvom lezbejskom prozom u srpskoj književnosti i koju je hvalio Jovan Skerlić. Umrla je 1910, verovatno od posledica dvoboja na koji je Opširnije...
 • Pazolini kao pesnik – 45 godina od nasilne smrti reditelja +

  Pazolini kao pesnik – 45 godina od nasilne smrti reditelja Čuveni reditelj i pisac Pjer Paolo Pazolini, autor više od 20 igranih i dokumentarnih filmova, više od 30 knjiga, šest drama, nebrojenih tekstova u štampi, u umetnost je zakoračio kao Opširnije...
 • Država uslovljava trans osobe, odlučuje o nama bez nas +

  Agatha Direktorka organizacije Geten i koordinatorka LGBTIQ SOS telefona, Agata Milan Đurić, govori za Danas o egzistenciji i problemima trans osoba u Srbiji, TIQ aktivizmu i o tome zašto nam je Opširnije...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12