Nakon predstavljanja medicinskog protokola koji će zaustaviti automatske operacije interseks beba i dece rođenih u Albaniji, Evropska organizacija interseks osoba (OII Europe) uputila je oštre kritike na račun ovog dokumenta.

U saopštenju, organizacija OII Europe, kaže da Albanija „propušta priliku da jasno reguliše zdravlje interseks dece iz perspektive ljudskih prava.“

Takođe, u OII Europe kažu da protokol, prvi zakonski tekst koji se bavi ljudskim pravima interseks osoba u zemlji, „ne uspeva da u potpunosti uključi standarde ljudskih prava interseks osoba“ koji su postavljeni i određeni u proteklih 10 godina od strane brojnih organizacija uključujući i Savet Evrope. Izvršni direktor OII Europe, Dan Kristijan Gatas, kaže da ovaj protokol ima „mnogo slabih tačaka“ i da je „pristrasan“. Dodaje i da je „suprotan autentičnom pristupu koji dolazi iz konteksta ljudskih prava“.

Intervencije koje nisu od vitalne važnosti za zdravlje osobe su prema ovom protokolu i dalje moguće, uključujući i one od kojih bi se moglo bezbedno odustati, ili koje su čisto kozmetičke prirode, kao na primer, gonadektomija, redukcija klitorisa, histerektomija i uklanjanje unutrašnjih gonada. Ovo ukazuje na pristrasnost i stav prema medikalizaciji i stoga i patologizaciji interseks tela, što je u suprotnosti sa pristupom iz pozicije ljudskih prava.“

U OII Europe primećuju i neke pozitivne aspekte u ovim preporukama u vidu protokola, a to su: reći istinu interseks detetu o njegovom/njenom telu; poštovanje dostojanstva osobe, posebno kada se vrši medicinski pregled; borba sa stigmom i diskriminacijom; priznavanje važnosti buduće seksualne dobrobiti i zdravlja deteta. To su sve pozitivni aspekti koje treba dodatno podvući tako da predstavljaju osnov u pristupu bilo kojoj implementaciji.

Kada je u pitanju implementacija protokola, iz OII Europe su zabrinuti da će neke od kontradiktornosti ovog dokumenta dovesti do prepreka u zaštiti prava interseks dece na samoodređenje. S jedne strane, dokument uzima u obzir to da interseks dete može da izabere rodni identitet koji je drugačiji od pripisanog, i da telo koje nije operisano detetu omogućava da kasnije u životu samo donese odluku, ali s druge strane u dokumentu takođe stoji da se „preporučuje da se operacije razmotre tokom detinjstva“. Dokument takođe uzima u obzir rizik roditelja koji žele da im se dete prilagodi i povinuje društvenim normama, ali se moć medicinskog osoblja u odlučivanju koja je intervencija „medicinski neophodna“ ne dovodi u pitanje. Prema mišljenju organizacija za ljudska prava, ova moć smatra se jednim razlogom koji dovodi do štetnih medicinskih praksi.

Još jedna od manjkavosti ovog dokumenta je ta što promoviše uspostavljanje multidisciplinarnog tima koji predvode medicinski stručnjaci, ali bez uključivanja stručnjaka/inja iz polja ljudskih prava.

Stoga, OII Europe, iako svesvni nekih pozitivnih aspekata dokumenta, tvrde da je Albanija propustila priliku da jasno i nedvosmisleno zaštiti zdravlje interseks dece, kao i njihovu telesnu autonomiju. Poštovanje primata koje samoodređenje deteta treba da ima donelo bi bolje rezultate. Štaviše, aktivisti/kinje OII Europe su ubeđeni da bi preciznije medijsko izveštavanje pomoglo u boljem prenošenju tako delikatnih i često pogrešno protumačenih pitanja ljudskih prava.

Protokol je kreiralo Udruženje za pružanje pravne pomoći iz Tirane uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije, nakon što su vodili slučajeve interseks dece kojima su urađene procedure bez konsultacija. Udruženje zagovara za unapređenje zaštite ljudskih prava interseks osoba u Albaniji od 2016.

Prevela i priredila: MJ

Izvor

Interseks

 • Zakon o zabrani diskriminacije od sada prepoznaje polne karakteristike +

  Zakon o zabrani diskriminacije od sada prepoznaje polne karakteristike U Skupštini Srbije su 20. maja usvojeni Zakon o rodnoj ravnopravnosti i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije. Opširnije...
 • Moć testosterona: poslušajte ceo tekst Katrine Karkazis i Rebeke Džordan-Jang +

  Moć testosterona: poslušajte ceo tekst Katrine Karkazis i Rebeke Džordan-Jang Poslušajte integralnu verziju prevoda teksta Katrine Karkazis i Rebeke Džordan-Jang, „Moć testosterona: Prikrivanje rasne i regionalne pristrasnosti u slučaju kontrolisanja atletičarki”. Opširnije...
 • Mišel Fuko: Uvod u memoare Erkulin Barben +

  Mišel Fuko: Uvod u memoare Erkulin Barben U znak obeleževanja Dana solidarnosti s interseks osobama, delimo s vama Uvod u memoare Erkulin Barben, Mišel Fukoa, u prevodu Aleksandra Matkovića. Opširnije...
 • 33 države poručile Ujedinjenim nacijama: Zaštitite prava interseks osoba +

  33 države poručile Ujedinjenim nacijama: Zaštitite prava interseks osoba Trideset tri države pozvale su da se istraže slučajevi kršenja ljudskih prava interseks osoba i ukinu diskriminatorni zakoni koji se tiču njihove pozicije i prava. Opširnije...
 • Sud presudio: Semenja će morati da spusti nivo prirodnog testosetrona kako bi mogla da brani olimpijsku titulu +

  Sud presudio: Semenja će morati da spusti nivo prirodnog testosetrona kako bi mogla da brani olimpijsku titulu Nosilac zlatne olimpijske medalje u atletici, Kaster Semenja, neće moći da učestvuje u budućim sportskim takmičenjima ukoliko prethodno ne bude uzimala lekove za suzbijanje nivoa testosterona. Opširnije...
 • OII Europe kritikuje albanski medicinski protokol za sprečavanje intervencija kod interseks beba i dece +

  OII Europe kritikuje albanski medicinski protokol za sprečavanje intervencija kod interseks beba i dece Nakon predstavljanja medicinskog protokola koji će zaustaviti automatske operacije interseks beba i dece rođenih u Albaniji, Evropska organizacija interseks osoba uputila je oštre kritike na račun ovog dokumenta. Opširnije...
 • Kvir studije: Klinička kultura i ’sistem pola/roda’; Društvena istorija medicinskih interpretacija interseks stanja +

  Kvir studije: Klinička kultura i ’sistem pola/roda’; Društvena istorija medicinskih interpretacija interseks stanja U okviru onlajn kursa Kvir studija, u subotu 27. 6. od 14 časova možete pratiti predavanje Predraga Šarčevića o društvenoj istoriji medicinskih interpretacija interseks stanja. Opširnije...
 • Izolacija i interseks osobe: koronavirus oživljava traume +

  Izolacija i interseks osobe: koronavirus oživljava traume Produžena izolacija i vanredne mere mogu da pojačaju već postojeće emocionalne, fizičke i ekonomske probleme interseks osoba Opširnije...
 • Šta interseks osobe žele od lekara? +

  Šta interseks osobe žele od lekara? Tekst Mograna Karpentera o potrebama interseks osoba u kontekstu tekućih medicinskih praksi i aktivističkih borbi interseks osoba. Opširnije...
 • Hajde da pričamo o interseksualnosti: Dan svesti o interseks osobama 2019 +

  Hajde da pričamo o interseksualnosti: Dan svesti o interseks osobama 2019 Pogledajte spot kreiranan povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana svesti o interseks osobama. Opširnije...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8