Autorski projekat reditelja Juga Đorđevića i dramaturškinje Tijane Grumić

Igraju: Ema Muratović, Matija Stefanović i Aleksander Zain

Kostimografkinja: Velimirka Damjanović
Koreograf i plesač: Aleksander Zain
Saradnici_ice na projektu: Vasil Vid Pašanjski, Agata Đurić
Tehnički saradnik: Nemanja Calić

Produkcija Hartefakt 2023

U fokusu predstave je dilema autora da li umetnik ima pravo da govori o sistemskim, društvenim i individualnim oblicima diskriminacije i stigmatizacije marginalizovanih grupa u našem društvu, uprkos tome što sam ne pripada tim grupama. Kroz širi tematski okvir, vešto se prelama lična priča glavnog lika koja na dirljiv način prikazuje pitanje njegovog rodnog identiteta.

“Proces stvaranja ove predstave specifičan je i nekonvencionalan iz nekoliko razloga. Osim što je prostor izvedbe netipičan, sadržaj, odnosno tekst ove predstave, nije postojao pre početka proba, već je kreiran tokom samog procesa, u koautorstvu sa izvođačima. Ovakav pristup zahtevala je osetljivost teme kojom smo odlučili da se bavimo. Tokom razgovora o projektu, pre nego što smo se uopšte upustili u rad na njemu, Jug i ja smo često polemisali o tome možemo li, i na koji način, da se bavimo tom temom, odnosno kakvu odgovornost u tom slučaju imamo. Ta polemika je na kraju postala jedna od okosnica naše predstave.

Pozorište je oduvek bilo prostor susreta, dijaloga i razmene mišljenja, a verujem da je ono istovremeno i prostor preispitivanja i kritikovanja stvarnosti u kojoj živimo, ali i prostor maštanja o nekoj boljoj i pravednijoj stvarnosti, boljem i pravednijem društvu. Budući da je upravo pozorište prostor našeg delovanja, našeg promišljanja o svetu, želeli smo da taj prostor iskoristimo kako bi se u njemu čuli i oni glasovi koje sa scene inače ne možemo da čujemo.” – Tijana Grumić, dramaturškinja

Izvor