Trans Pride Tumblr EuropeEvropa ukida zakon koji trans osobama nalaže sterilizaciju pre početka procesa tranzicije i prilagođavanja pola. 21 evropska država ima ovakav zakon, uključujući i Francusku, Italiju i Tursku.

10.3. 2015. 
Trans osobe izvojevale veliku pobedu u Evropi. 

Evropski sud za ljudska prava doneo je odluku da zakon koji zahteva permanentnu sterilizaciju trans osoba pre nego što krenu u proces tranzicije i prilagođavanja pola nije u skladu sa ljudskim pravima.

Sudije u Strazburu donele su odluku nakon što je jednoj transrodnoj osobi, ’YY’, u Turskoj rečeno da će morati da bude sterilisana ukoliko želi da krene u proces prilagođavnja pola 2005. godine.

Tri nedelje nakon toga, on se obratio Evropskom sudu, rekavši da je njegovo pravo na poštovanje privatnosti i porodičnog života prekršeno od strane turskih apsurdnih zakona.

Godine 2013, ovaj trans muškarac predstavio je svoj zahtev za dozvolu da krene sa operacijama lokalnom sudu, i ovoga puta je dobio zeleno svetlo.

A sada, deset godina nakon prvog zahteva, Evropski sud za ljudska prava doneo je odluku, da je zabranom ovoj YY osobi da krene sa operacijom prilagođavanja pola, Turska prekršila njeno pravo na poštovanje privatnosti.

Sudije su eksplicitno naglasile da takav medicinski tretman nije neophodan u demokratskom društvu i da predstavlja kršenje Konvencije o ljudskim pravima.

Takođe su dodale da trans osobe imaju pravo na sopstveni rod, jer to je ’osnovni deo prava na samoodređivanje’.

Odluka se odnosi na Tursku. Aktivisti/kinje ukazuju da Sud nije doneo odluku na nekom opštijem nivou.

'Drago nam je da je sud odbacio ovako apsurdan zahtev za trans osobe u Turskoj, da bi dobile pristup medicinskom tretmanu koji značajno može da poboljša kvalitet njihovog života. Sada je sve na turskom zakonodavstvu, da brzo promene zakon, u saradnji sa turskim civilnim društvom,’ rekao je Ričard Keler, iz organizacije Transgender Europe.

Dvadesetijedna država Evrope, uključujući Francusku, Italiju i Dansku, imaju zakon koji trans osobama nalaže da budu sterilisane, pre nego što im se prizna rodni identitet.

Prevod: MJ

Izvor: www.gaystarnews.com