10686758 818117571542257 5414153888175164566

Konferencija „Budućnost pripada nama: LGBT prava na putu ka pristupanju Evropskoj uniji“ u zajedničkoj organizaciji Labrisa – Organizacije za lezbejska ljudska prava i nemačke fondacije Hirschfeld-Eddy, održana je 12. i 13. septembra 2014. g. u Beogradu.

Ciljevi ove konferencije bili su brojni: od otvaranja diskusije o ljudskim pravima u okviru pridruživanja Evropskoj uniji, uključujući nacionalne, ali i međunarodne strukture, kao i političke partije, LGBT organizacije iz Srbije i inostranstva, druge organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, sindikate, medije i biznis sektor, do uobičajenih tema poput govora mržnje, zločina iz mržnje i diskriminacije, itd. Pored toga, učesnici su razmatrali položaj LGBT osoba u zdravstvenom sistemu, socijalnim uslugama, zapošljavanju, sportu, obrazovnom sistemu, diskutovali o političkoj participaciji LGBT osoba i LGBT kulturi.

Na panelu naslovljenom Poštovanje privatnog i porodičnog života i pristup zdravstvenoj nezi, učestvovali/e su govornici/e iz regiona bivše Jugoslavije – Srbije, Hrvatske, Slovenije i Makedonije. Dugogodišnji/e aktivisti/kinje govorili su o iskustvima u borbi za ostvarivanje prava na privatni i porodični život, ne/mogućnosti izgradnje stabilnog partnerstva sa donosiocima odluka na različitim nivoima i odnosu države i medija prema ovim pitanjima. Kristian Ranđelović, koordinator Gayten-LGBT i osnivač i dugogodišnji voditelj grupe podrške trans* osobama, govorio je o izazovima s kojima se trans* osobe u Srbiji svakodnevno susreću, posledicama nepostojanja jasnih procedura koje bi omogućile promenu podataka u dokumentima i zavisnosti pravnog priznanja roda od medicinskih procedura.

Uprkos značajnim razlikama u stepenu ostvarenosti prava LGBT osoba, svi panelisti su istakli da je u pitanju dugogodišnji proces koji ne ide pravolinijski, već ga prate brojni usponi i padovi, te da je zato glavna poruka aktivistima/kinjama da istraju u svojoj borbi.

 10353696 818117404875607 6215538030162839818 n