vesti2Transrodnost, pojam i sadržaj
/Terminološka podjela pojmova, transsex, medicinska objašnjenja, rad i postojanje populacije u Srbiji/
Transrodnost je termin koji se odnosi na kulturu, politiku i osobe koje kroz svoj individualni konstrukt identiteta i izražavanja negiraju i/ili nadilaze društveno zadate i kreirane spolne i rodne norme i uloge.

Transeksualna osoba je ona transrodna osoba koja ima jasnu želju i namjeru da promijeni svoj spol, kao i osoba koja je djelomično ili potpuno modificirala (uključuje fizičku i/ili hormonalnu terapiju i operacije) svoje tijelo i prezentaciju, izražavajući svoj spolni i rodni identitet i osjećaj sebe. O svemu što vas zanima o ovoj temi imati ćete priliku porazgovarati sa Kristianom koji sudjeluje u radu Gaytena-LGBT, prvoj grupi podrške transsexualnim osobama u regiji, sa sjedištem u Beogradu.

Puno zanimljivih i korisnih informacija saznajte od Kristiana iz prve ruke, u srijedu, 5.12. u 19h u net-klubu Mama u Zagrebu.