U Srbiji 80 odsto ljudi iz LGBT+ zajednice često ili uvek izbegava da se drži za ruke sa svojim partnerom istog pola a gotovo polovina ne ide na određene lokacije iz straha od napada, pokazalo je istraživanje Agencije EU za osnovna prava (FRA) čiji su rezultati objavljeni danas.

Poređenja radi, u EU se nešto više od polovine pripadnika LGBT+ ne drži za ruke sa istopolnim partnerom a manje od trećine izbegava neke lokacije strahujući od napada.

Pripadnici LGBT+ zajednice u Srbiji ukazali su i na diskriminaciju na poslu ili kada ga traže, kao i u mnogim drugim oblastima života - pri odlasku u restoran, bolnicu ili prodavnicu, navodi se u izveštaju "Ravnopravnost LGBT+na raskrsnici: napredak i izazovi".

Kada je reč o nasilju i uznemiravanju, Srbija je oko proseka EU, pokazalo je istraživanje. Takođe je Srbija oko proseka EU po prijavljivanju napada policiji i prijavljivanja diskriminacije telima za ravnopravnost i drugim organizacijama.

Dalje se navodi da je u Srbiji, kao i u EU, 67 odsto ispitanika reklo da su tokom školovanja trpeli maltretiranje, ismevanje, zadirkivanje, uvrede ili pretnje jer pripadaju LGBT+ zajednici.

Istovremeno je 40 odsto ispitanika u Srbiji, prema 53 odsto u EU, reklo da su predrasude i netolerancija prema LGBT+ ljudima u njihovoj zemlji porasle u poslednjih pet godina.

Samo 6 odsto ispitanika u Srbiji veruje da se nacionalna vlada efikasno bori protiv predrasuda i netolerancije prema LGBT+ prema 26 odsto u proseku u EU.

U Agenciji su ocenili da se u evropskim zemljama vidi spor napredak na polju prava LGBT+ osoba, da je diskriminacija i dalje na visokom nivo ali da se postepeno smanjuje.

Istraživanje je pokazalo da je svaki drugi pripadnik LGBT+ zajednice otvoren po pitanju svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta, da se svaki treći suočio sa diskriminacijom u svakodnevnom životu a svaki deseti je iskusio nasilje u poslednjih pet godina.

Takođe je svaki treći ispitanik rekao da je razmišljao o samoubistvu a svaki četvrti da je bio primoran na praksu konverzije radi promene seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Direktorka FRA Sirpa Rautio istakla da "biti otvopreno LGBT+ u Evropi ne treba da bude borba" i da, iako se vide znaci napretka, maltretiranje, uznemiravanje i nasilje ostaju stalne pretnje.

Evropska komesarka za ravnopravnost Helena Dali rekla je da je izveštaj pomogao da se identifikuju ostvareni napredak i izazovi koji i dalje postoje na planu borbe protiv diskriminacije i za zaštitu prava svih LGBT+ ljudi.

Istraživanje je obuhvatilo više od 100.000 ispitanika iz 27 članica EU, Albanije, Severne Makedonije i Srbije.

Izvor