Japan: izmene zakona o rodnom identitetu treba zasnovati na autonomiji - Geten

Participants at the Tokyo Trans March in Shibuya district of Tokyo, March 31, 2023.

Uklonjena je prinudna sterilizacija, ali zakonodavci treba da odbace sve stroge preduslove

Članovi parlamenta Japana trenuntno se bave revizijom zakona, koji je proglašen neustavnim, a koji transrodnim osobama omogućava da promene svoju oznaku za rod pravnim putem.

Prošlog oktobra, Vrhovni sud Japana doneo je presudu prema kojoj je preuslov operacije i sterilizacije transrodnih osoba u procesu pravnog priznanja roda proglašen neustavnim, što znači da sada zakonodavci diskutuju na koji način da unaprede zakon o pravnom priznanju roda. Tokom diskusije mogli su se čuti prilično uznemiravajući predlozi, kao što je veoma dugačak period čekanja i obavezno podvrgavanje hormonskoj terapiji.

Iz vodeće svetske organizacije za zdravlje trans osoba, WPATH, obratili su se dvostranačkom odboru za LGBT pitanja sa objašnjenjem da za medicinske preduslove nema mesta u procedurama pravnog priznanja roda. „Apelujemo na vas da se oduprete iskušenju da uvedete preduslov prema kom trans osobe moraju da se podvrgnu hormonskoj terapiji ukoliko žele da pravnim putem promene svoju oznaku za rod,“ izjavili su iz Svetskog udruženja za zdravlje trans osoba (WPATH).

„Hormonska terapija je važan deo zdravstvene zaštite i medicinske nege kod nekih trans osoba; neke druge trans osobe je ne žele, niti im je potrebna.“ Iz Udruženja su naglasili da zahtevati da se osoba podvrgne hormonskoj terapiji kao preduslov koji se mora ispuniti za pravno priznanje roda jednako je obliku prinude, slično kao što je to bio preduslov da se prethodno osoba podvrgne operaciji.“

Od 2004. godine, transrodne osobe u Japanu koje žele da pravnim putem promene svoju oznaku za rod, moraju se obratiti sudu za porodična pitanja. Prema Zakonu o posebnim slučajevima poremećaja rodnog identiteta, podnosioci zahteva moraju da se podvrgnu psihijatrijskoj proceni i budu hirurški sterilisani. Oni takođe ne smeju biti u braku i ne smeju imati dece ispod 18 godina starosti. Ovakav zakon je stvorio značajne i ponižavajuće prepreke trans osobama, i predstavljao kršenje obaveza Japana prema poštovanju ljudskih prava.

Članovi parlamenta treba da kreiraju nacrt zakona kojim će pet preduslova za pravnu promenu roda ukloniti i zameniti ih jednostavnim administrativnim procesom pravnog priznanja roda koji je zasnovan na samoodređenju, principu kojim se poštuju prava transrodnih osoba. Na taj način će Japan postati kao druge države, uključujući i Nemačku, koja je nedavno, početkom aprila donela novi zakon.

Standardi nege Svetskog udruženja za zdravlje trans osoba (WPATH) jasno navode da medicinski i pravni procesi u vezi sa rodnom tranzicijom treba da budu odvojeni, a usluge zdravstvene zaštite treba da budu dostupne trans osobama kojima su potrebne.

Japan ima jedinstvenu priliku za uvođenje značajne pravne zaštite za trans osobe tokom ovog procesa revizije. Nedavno je na istom fonu premijer Japana izjavio: „Rodni identitet je kompleksan i za svaku osobu drugačiji, i nikom nikada ne treba osporavati njihov rodni identitet.“

Kako je zakon koji je sada pod revizijom, 2019. godine proglašen ustavnim, a preduslov operacije obaveznim, i šta je to značilo za trans osobe u Japanu, čitajte na našem sajtu.

A kako se jedan trans muškarac ličnim primerom borio protiv ovog zakona 2021, podnevši zahtev sudu da mu se pravnim putem promeni oznaka za rod, a da pre toga ne mora da se podvrgne operaciji i sterilizaciji, čitajte na transserbia.org.

Prevela i priredila: MJ

Izvor