Novo istraživanje: skoro niko se ne kaje nakon izvršene gornje operacije - Geten

Jedno istraživanje koje se bavilo stopom kajanja nakon izvršene gornje operacije (mastektomija kod trans muškaraca ili rodno neutralnih osoba, prim. prev.), potvdilo je da ovaj zahvat unapređuje život velike većine onih koji mu se podvrgnu.

Istraživanje koje je objavljeno prošlog avgusta, uključilo je 235 pacijenata koji su se podvrgli rodno afirmativnoj mastektomiji – ili gornjoj operaciji – u poslednjih 30 godina. Praćeni su nivoi njihovog zadvoljstva tokom dvogodišnjeg perioda nakon izvršene operacije.

Ovim istraživanjem sprovedenim od strane tima sa Univerziteta u Mičigenu – objavljeno u Časopisu Američkog medicinskog udruženja za hirurgiju (JAMA) – utvrđeno je da je srednja stopa zadovoljstva među onima koji su učestvovali u istraživanju bila pet od pet.

Kajanje je iznosilo 0 od 100, što znači da niti jedan pacijent uključen u istraživanje nije žalio zbog svoje odluke i izbora da se povrgne operaciji. Nijedan od ispitanika nije prijavio da se nakon toga podvrgao procedurama vraćanja na stanje pre operacije.

Istraživanje je uključilo samo jedan medicinski centar, tako da bi nalazi bili „opšte prirode“, buduća istraživanja moraće da uključe i osobe koji su uslugu dobile u različitim medicinskim centrima, kažu autori/ke istraživanja.

Oni su naglasili da je nedavna recenzija istraživanja ukazala na to da je stopa kajanja za transfemininine i transmaskuline operacije jedan procenat.

Oni koji su komentarisali istraživanje pohvalili su studiju, i naglasili da nalazi „potvrđuju nalaze drugih studija sa kraćim periodom praćenja ispitanika“ kao i da isti pokazuju „stabilnost hirurških rezultata“.

„Ova studija pobija tvrdnje da se kajanje nakon rodno afirmativne operacije ne mora manifestovati mnogo godina i naglašava disproporcionalne kritike na koje se nailazi u ovom domenu u poređenju sa drugim hirurškim disciplinama.“

Stope kajanja kod rodno afirmativnih operacija se često preuveličavaju od strane desničarskih i anti-LGBTIQ grupa koje pokušavaju da opravdaju ograničavanje i ukidanje zdravstvene nege za trans osobe.

Ova organičenja se često odnose na trans mlade, iako ne postoji medicinska ustanova koja pruža rodno afirmativne operacije osobama mlađim od 16 godina, dok se osobama mlađim od 18 godina generalno dozvoljava da se podvrgnu operacijama, ali samo u izuzetno retkim situacijama.

Prema podacima Američke unije za građanske slobode, procenjeno je da je u SAD u toku prošle godine preloženo 492 anti-LGBTIQ predloga zakona, dok se 130 od te cifre odnosi na trans zdravstvenu zaštitu – i to ili na zabrane operacija za maloletna lica ili odrasle, ili na zabranu pružanja rodno afirmativne nege – uključujući tu i blokatore puberteta.

I dok su neki od ovih predloga zakona odbačeni od strane federalnih sudova, nekoliko njih i dalje prolazi kroz pravne procedure saveznih država, a neki drugi sum pak izglasani u zakon.

Više o zdravlju trans i rodno kvir osoba u sekciji Telo (Hormonska terapija i Praktični saveti) našeg sajta.

Prevela: MJ

Izvor