Auto-moto savez Floride je potajno povukao meru kojom se trans osobama omogućava dobijanje vozačke dozvole koja je u skladu sa njihovim rodnim identitetom.

Zašto je ovo važno? Izmenom ove mere trans osobama Floride se zabranjuje izdavanje vozačke dozvole koja je u skladu s njihovim rodnim identitetom, što ih čini podložnim krivičnom gonjenju i gubitku vozačke dozvole.

Trans aktivisti takođe ukazuju na to da će ovo pravilo uticati na ukidanje pravnog priznanja roda za trans osobe na Floridi.

Pored toga, nova pravila su u skladu sa predlogom zakona koji zakonodavci trenutno razmatraju. Vršeći ovu izmenu administrativnim putem, auto-moto savez zaobilazi pravni proces i onemogućava ažuriranje oznake za rod trans osoba pre nego što ovaj predlog zakona bude izglasan i postane zakon.

Ovom promenom, predstavljenom u dopisu koji je objavljen pre 2 nedelje, zamenik direktora, određuje pol pripisan po rođenju, ne rod, odlučujućim faktorom za oznaku za rod u vozačkoj dozvoli. Dopis je dostavljen poreskim upravama, a auto-moto savez nije obavestio javnost o ovoj izmeni.

Termin rod u državnom zakonu kojim se određuje izdavanje vozačkih dozvola „ne bavi se unutrašnjim osećajem roda osobe ili samoodređivanjem,“ stoji u dopisu.

U dopisu takođe stoji da se rod „istorijski i kolokvijalno shvatao kao sinonim za ‚pol‘, koji je određen urođenim i nepromenljivim biološkim i genetskim karakteristikama.“

U statutu saveza termin „rod“ nigde nije definisan, međutim najavljenom promenom zakona reč „rod“ biće zamenjena rečju „pol“.

Do sada je trans osoba koja želi da izmeni svoju oznaku za rod mogla da priloži dokumentaciju iz druge države, sudski nalog ili potvrdu lekara kojom se dokazuje da dobija rodno afirmativnu negu, prema analizi predloga zakona na koji se čeka.

U dopisu stoji da se odobravanjem promene roda u vozačkoj dozvoli „potkopava svrha identifikacionih podataka i remeti sposobnost države da sprovodi svoje zakone.“

Aleksandra Karabaljo, pravnica i trans aktivistkinja koja je objavila dopis na mreži X, kaže da se napisano izgleda odnosi na novu meru za trans osobe koje su promenile oznaku za rod i pre ove zakonske novine.

„Ukoliko jezik ove direktive uzmemo zdravo za gotovo, bilo koja trans osoba koja vozi sa izmenjenom oznakom za rod u vozačkoj dozvoli može biti krivično gonjena zbog prevare, i dozvola joj može biti oduzeta ili poništena“, kaže Karabaljo.

Glasnogovornik saveza nije odmah odgovorio na pitanja novinara, niti da li se ova promena odnosi i na trans osobe Floride koje su već promenile svoje vozačke dozvole i skladu sa svojim rodnim identitetom.

Ovo je poslednji primer u kom jedna državna agenicija u DeSantisovoj administraciji zaobilazi zakonodavni proces i donosi pravila koja negativno utiču na živote trans osoba.

Državni medicinski odbor je zabranio rodno-afirmativnu negu za trans mlade mesecima pre nego što su zakonodavci izglasali sličnu zabranu.

A Agencja za zdravstvenu zaštitu zabranila je da se merama Medikejda pokriva rodno-afirmativna medicinska nega u procesu koji je izvan nadležnosti ove agenicije.

Demokrate iz države Florida kritikovali su promenu, izjavivši: „Brisanje i kriminalizovanje trans osoba je užasno i to ne smemo da dozvolimo.“

O prošlogodišnjoj zabrani upotrebe toaleta trans osobama i daljoj diskriminaciji u državi Florida čitajte na našem sajtu ovde.

O predlogu zakona takođe iz 2023. koji bi lekarima i osiguravajućim društvima omogućio pravo da LGBTQ+ osobama na Floridi uskrate negu čitajte na našem sajtu ovde.

Prevela i priredila: MJ

Izvor