Devetog januara 2024. godine obavešteni smo da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti izrekao opomenu Ninoslavu Jovanoviću, državnom sekretaru u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, zbog nepostupanja po preporuci Poverenika od 10. oktobra 2023. godine. Jovanoviću je naloženo da u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja postupi po preporuci Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Protiv ovog rešenja nije dopuštena žalba.

Podsećamo, u postupku koji je sproveden po pritužbi udruženja Geten, Poverenik je oktobra 2023. dao mišljenje da je Ninoslav Jovanović, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, povredio dostojanstvo trans osoba na osnovu rodnog identiteta, tako što je javno, na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk, izneo stavove koji stavaraju ponižavajuće i uvredljivo okruženje, čime je povredio odredbe člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije. Poverenik je Jovanoviću preporučio da ukloni objave sa svog profila na Fejsbuku koje se odnose na izbor za Mis Holandije, da se sastane s podnosiocima pritužbe, članovima Getena i bliže se upozna sa problemima trans osoba, i ubuduće poštuje Zakon o zabrani diskiminacije. Ninoslav Jovanović je ovo mišljenje dobio 31. oktobra 2023. godine.

No kako u zakonskom roku od 30 dana, Ninoslav Jovanović nije postupio po datoj preporuci, niti je obavestio Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju date preporuke, stečeni su uslovi za izricanje mere opomene, saglasno članu 40. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije.

Ninoslavu Jovanoviću dat je naknadni rok od 30 dana da postupi po preporuci.

U slučaju da u roku od 30 dana od izricanja opomene Ninoslav Jovanović ne otkloni povredu prava, Poverenik o tome može izvestiti javnost.

Opomenu izrečenu Ninoslavu Jovanoviću možete preuzeti ovde.

poverenica
Poverenica za ravnopravnost
Brankica Janković

U Getenu najoštrije osuđujemo transfobične i diskriminatorne izjave državnih zvaničnika, pogotovo onih koji bi trebalo da štite prava i interese građana iz ranjivih grupa koje zastupaju, kao što je Ninoslav Jovanović zaposlen na poziciji državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Smatramo vrhunskim cinizmom da državni službenik institucije koja se bavi zaštitom ljudskih prava targetira jednu od najranjivijih i najizloženijih grupa u našem društvu koja trpi svakodnevnu diskriminaciju, nasilje, a žrtve smo čak i najbrutalnih ubistava.

Skrećemo pažnju državnog sekretara i javnosti još jednom na Izveštaj o monitoringu ubistava trans osoba za poslednjih 12 meseci, i činjenicu da su trans osobe u Srbiji i dalje izložene situacijama diskriminacije, nasilja i transfobičnog nasilja, uključujući verbalno i fizičko nasilje, kao i oblike institucionalnog nasilja. Ovo nasilje je prisutno svuda: u porodici, obrazovnim institucijama, na radnom mestu, ulici, mestima na kojima se zajednica okuplja, dakle u fizičkom, ali i u onlajn prostoru.

Priredila: M. Jeremić