Kakav uticaj film može imati na društvo i kakvu ulogu ima u promovisanju svesti i pozitivne promene, s posebnim akcentom na različitost i uključivanje?

Panelisti/kinje FEST Pro panela istražuju različite inicijative koje za cilj imaju upotrebu filma kao sredstva za promociju socijalne pravde i podizanje svesti o važnim pitanjima, s fokusom na reprezentaciju manje predstavljanih zajednica na filmu i uticaj ove reprezentacije na društvo.

Teme za diskusiju uključivale su moć pričanja priče na filmu, njegov uticaj na oblikovanje javnog mnjenja, i potencijal filma kao sredstva u promovisanju pozitivne promene, različitosti i inkluzije.

U okviru FEST Pro panela koji su održani tokom trajanja FESTA 2023, 2. marta, na panelu pod nazivom „Kako uz pomoć filma od sveta možemo da napravimo bolje mesto“ učestvovala je i Agata Milan Đurić, direktorka Getena i aktivistkinja i umetnica.

Fest Agata Djuric

Agata Milan Đuric je govorila o cenzuri kojoj su manjine sa specifičnim fokusom na LGBTIQ bile izložene tokom istorije filma, i šire, u dramskim umetnostima, i specifičnom, kodifikovanom jeziku kojim su se kvir umetnice/i služili kako bi izražavali svoju egzistenciju, pogled na život i identitete kroz supkulturne modele. Govorila je i o diskriminaciji žena u svetu filma i procentualno porazavajuće malom broju rediteljki i producentkinja kroz istoriju filma i u današnjem kontekstu filmske industrije, i intersekcionalno - manjina, kao i o stereotipizaciji, simplifikaciji i patologizaciji kada su u pitanju prikazi kvir likova u filmovima, uz napomenu da se pozitivne promene ipak dešavaju.

Agata se posebno osvrnula na kontekst Srbije, te i dalje malu zastupljenost LGBTIQ likova i kriv stvaralaca u filmskoj produkciji, i istakla primere poput Želimira Žilnika i Merlinke i njihovog značaja za jugoslovensku kinematografiju kao prvih filmskih prodora u egzistenciju i glumačko angažovanje osoba iz marginalizovanih grupa LGBTIQ spektra.

Film ima veliku moć da odslikava najrazličitije društvene probleme i utiče na razvoj empatije i svesti kod najšire publike, te je važnost angažovanih filmova izuzetno značajna, kao i podjednaka zastupljenost stvaralaca iz različitih manjinskih grupa ispred i iza kamere, kao što su važni i multidimenzionalnost i kompleksnost u pristupu likovima i pričama LGBTIQ osoba.