Početkom septembra 2022. podneli smo pritužbe Poverenici za za zaštitu ravnopravnosti i Regulatornom telu za elektronske medije (REM) povodom javnog nastupa predsednika Pokreta Dveri i narodnog poslanika, Boška Obradovića, na televiziji Kurir 30. avgusta, u kojem je iznosio diskriminatorne stavove prema transrodnim osobama i netačne inormacije o transrodnosti.

Od Poverenice smo danas, 17. januara, dobili mišljenje sa preporukama doneto u postupku po našoj pritužbi, u kom je izraženo da u pomenutoj emisiji Boško Obradović nije pozivao na nasilje prema LGBTIQ osobama i da pokazuje određenu spremnost da čuje sa kakvim se izazovima suočavamo. Međutim, Poverenica je tokom postupka takođe utvrdila da je izjavama uoči održavanja Evroprajda, Boško Obradović javno izražavao stavove i ideje koje predstavljaju povredu dostojanstva grupe lica na osnovu ličnog svojstva i zagovarao negativne stereotipe i predrasude o osobama drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta, kao i da je izneo negativan vrednosni sud o transrodnim osobama i „promeni pola“, te da je na taj način doprineo produbljivanju jaza između LGBTIQ osoba i opšte populacije kao povećanju netrpeljivosti prema LGBTIQ osobama.

Zbog toga, Poverenica je dala mišljenje da je Boško Obradović, u jutarnjem programu TV Kurir, svojim izjavama o LGBT osobama, povredio odredbe člana 12 stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije. Bošku Obradoviću je preporučeno da se sastane sa predstavnicima organizacije civilnog društva koja se bavi zaštitom ljudskih prava LGBT osoba, kako bi se upoznao sa problemima sa kojima se LGBT osobe susreću, a da ubuduće prilikom davanja izjava u medijima pridržava propisa o zabrani diskriminacije.

Integralnu verziju mišljenja sa preporukama Poverenice možete pročitati i preuzeti ovde.

Priredila: MJ