logo_gayten_170Gayten-LGBT je održao okrugli sto i seminar Prava trans osoba - od nepostojanja do stvaranja zakonskog okvira, 12. oktobra 2012. godine, uz podršku Zaštitnika građana Republike Srbije, TGEU, Saveta Evrope, pod pokroviteljstvom Fondacije za otvoreno društvo, Srbija i LGBTI Rights Initiative, Open Society Foundations.


 

Okrugli sto i seminar je održan u okviru projekta „Prava trans osoba - od nepostojanja do stvaranja zakonskog okvira”, koji obuhvata predstavljanje istoimene brošure, koja sadrži sledeće segmente:


- Istraživanje problema transeksualnih osoba u sferama školstva, rada i zapošljavanja, zdravstvene zaštite i državne administracije


- Od nevidljivog do vidljivog T (analiza položaja trans osoba u Srbiji i svetu, uz pregled razvoja prava trans osoba, i najvažnijihmeđunarodnih dokumenata i organizacija)


- Analiza pravnog položaja transrodnih i transeksualnih osoba u Republici Srbiji


- Studiju o međunarodnom statusu trans osoba


Poseban deo je bio posvećen Modelu zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transeksualizma, koji su kreirali Centar za unapređenje pravnih studija i Gayten-LGBT, objavljenom u pomenutoj brošuri i predstavljenom javnosti na okruglom stolu Koalicije protiv diskriminacije održanom 4. maja 2012. godine u Media Centru, Beograd.


Ovaj okrugli sto je bio i prilika za javnu raspravu povodom predloženog modela zakona sa predstavnicima/cama relevantnih domaćih institucija i mehanizama (Ministarstvo zdravlja, Republička komisija za lečenje transrodnih poremećaja, Ministarstvo pravde i državne uprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Kancelarija za saradnju sa civilnim sektorom, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Pokrajinski Ombudsman AP Vojvodine), kao i međunarodnih i domaćih organizacija (Institut za ravnopravnost polova, OEBS, UNDP, Heirich Boll Stiftung, Labris, Jazas, CUPS i drugih).


Predstavnica Saveta Evrope Antje Rothmund i predstavnik Trangender Europe Alecs Recher su predstavili preporuke i kontekst evropskog zakonodavstva po ovom pitanju, kao i nove inicijative i primere dobre prakse u Evropi i svetu.