Vrhovni sud američke savezne države Viskonsin odbio je zahtev trans žene za promenu imena zato što je registrovani seksualni prestupnik, a onima koji se nalaze u ovom registru nije dozvoljeno da promene svoje lično ime.

U četvrtak, 7. jula, konzervativna većina Vrhovnog suda Viskonsina glasala je sa 4 prema 3, što je u skladu i sa odlukama dve niže sudske instance, koje su odbile zahtev ove žene da promeni ime i da je uklone sa liste seksualnih prestupnika.

Ova dvadesetdvogodišnjakinja, pod imenom Ela u sudskim dokumentima, registrovana je kao seksualni prestupnik kada je imala 15 godina, pošto je osuđena za seksualni napad nad četrnaestogodišnjim dečakom s invaliditetom.

Oni koji su glasali protiv promene imena izjavili su da su detalji prethodnog napada bili važni za razumevanje težine prestupa. Ela je dodata na listu kao muškarac i na njoj mora ostati 15 godina.

Zakon države Viskonsin zabranjuje seksualnim prestupnicima da promene ime ili da koriste drugo ime, tj. alijas.

Ela je navela argument da odbijanje sudova da joj dopuste da promeni ime predstavlja kršenje Prvog i Osmog amandama Ustava kojima se pokriva sloboda govora i okrutno i neobično kažnjavanje.

Međutim, Vrhovni sud je odbacio oba njena argumenta.

Sutkinja Rebeka Bredli govorila je u ime većine koja je glasala protiv i izjavila: „ U skladu sa utvrđenim presedanom, smatramo da stavljanje Ele na listu seksualnih prestupnika ne predstavlja „oblik kažnjavanja“ prema Osmom amandmanu.

„Čak i da je tako, registracija seksualnih prestupnika nije ni okrutna, niti neobična praksa. Dalje smatramo da Elino pravo na slobodu govora ne obuhvata i moć da se država primora da zakonski dozvoli promenu njenog ličnog imena.“

Većina smatra da Ela može slobodno da izražava svoj rodni identitet, „ništa je ne sprečava da se oblači kao žena, šminka, pusti kosu, ili koristi ženski alijas.“

Manjina je izjavila da se ne slaže sa Elinim argumentom da odluka predstavlja povredu njenih prava zagarantovanih Osmim amandmanom, i koja se odnose na okrutno i neobično kažnjavanje.

Ali manjina se slaže da joj treba omogućiti da promeni svoje ime na osnovu Prvog amandmana i prava na slobodu govora.

En Volš, koja je govorila ispred manjine je rekla: „Zahtevati od Ele da zadrži ime koje nije u skladu s njenim rodnim identitetom i primoravati je da se autuje svaki put kada mora da pokaže zvanična dokumenta, predstavlja izlaganje Ele diskriminaciji i maltretiranju.“

Prevela: MJ

Izvor