U Ministarstvu za ljudska i maninska prava i društveni dijalog 5. jula 2022, održan je sastanak na kome su prisustvovali Ministarka Gordana Čomić i saradnici/e, i predstavnice/i LGBTIKA organizacija sa ciljem pokretanja procesa u vezi sadonošenjem Zakona o rodnom identitetu, kao i ključnim pitanjima u vezi sa ovim zakonom.

Predstavnici/e vlasti su saopštili da su upoznati sa Modelom Zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba organizacije Geten, koja se već dugi niz godina zalaže za usvajanje zakonskih rešenja koja bi u punoj meri štitila prava i unapredila položaj trans i interseks osoba. Takođe, diskutovano je i o reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD – 11), te izmenama koje nadležna ministarstva treba da primene u pravcu depatologizacije, kao i decentralizacije transspecifične zdravstvene nege.

Jedan od predmeta diskusije bio je model usvajanja jednog sveobuhvatnog zakona koji reguliše sva značajna pitanja ili izmene pojedinačnih zakona. Tokom diskusije, predstavnicima vlasti jasno je naznačeno da su izmene pojedinačnih zakona sporiji i komplikovaniji proces, te da pozitivne prakse iz sveta ukazuju na potrebu usvajanja jednog krovnog zakona, na šta ukazuje i analiza koja je urađena po ovom pitanju u saradnji Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana Republike Srbije, i zajedno sa stručnjakinjama organizacije Geten i nezavisnim stručnjacima 2012. godine.

sastanak2

Naglašeno je da je neophodna intersektorska saradnja svih nadležnih institucija i da predstavnici/e LGBTIKA organizacija moraju biti uključeni u sve segmente ovog procesa. 

Predloženi Model Zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba organizacije Geten, koji je baziran na principu samoodređenja,  omogućava uštedu vremena i resursa da država ispuni svoje zakonski preuzete obaveze, i unapredi kvalitet života trans, interseks i osoba koje odbacuju koncept rodne binarnosti.

Model zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba možete preuzeti ovde.

Priredile: MĐ i JT