eurobarometer_ccKod Evropljana/ki ne postoji svest  o trans osobama i oni/e ih na mnoge načine odbacuju, otkriva danas objavljeni Eurobarometar. Evropska komisija obećala je da će pojačati buduće akcije za trans osobe, i obeležila je Dan sećanja na žrtve transfobije u Nikoziji, na Kipru.  Evropski komesar za zdravlje dao je reč da će se boriti za transrodne osobe i njihovo pravo da ih ne smatraju psihičkim bolesnicima

Eurobarometar je otkrio da samo 8% ljudi u EU poznaje neku trans osobu lično, a neverovatnih 13% nema nikakvo mišljenje o učestalosti diskriminacije trans osoba (u poređenju sa 8% kada je u pitanju seksualna orijentacija). U nekim zemljama čak i trećina ispitanika ne poznaje neku trans osobu. 45% ljudi u EU veruje da su trans osobe diskriminisane. Izveštaj ukazuje na to da kod onih koji/e poznaju trans osobu veća je i verovatnoća da će biti svesni/e diskriminacije na osnovu rodnog identiteta.

 

Dok izveštaj pokazuje da je različitost u javnoj sferi prihvaćenija, ljudima bi bilo jako neprijatno ukoliko bi trans osoba bila na nekoj visokoj političkoj poziciji. Samo osoba starija od 75 godina (5,4) bi trpela veću antipatiju  od transrodnog/e ili transeksualnog/e izabranog/e zvaničnika/ce (5,7), na skali od 1 do 10 (gde je 1 ‘izuzetno neprijatno’, a 10 ‘vrlo prijatno’), evropskog proseka.

 

Eurobarometar diskriminacije prati percepciju, stavove, znanje i svest o diskriminaciji i izdaje ga Evropska komisija. Ovogodišnja publikacija uključuje po prvi put osnovu rodnog identiteta, obezbeđujući jedinstveni komparativni pregled svesti o transrodnim i transeksualnim osobama u 27 zemalja članica Evropske unije. Evropska komisija se obavezala da će njena buduća politika i aktivnosti biti vođene ovim saznanjem.

 

Aurel Ciobanu Dordea, direktor Evropske komisije, takođe se setio onih koji su izgubili svoje živote zbog transfobije i transfobičnog nasilja, na obeležavanju Dana sećanja na žrtve transfobije, 20. Novembra, kada je predstavio istraživanje na prvom zasedanju Samita za jednakost 2012.

 

„Primećujemo zastrašujuće sličnosti u strukturalnim barijerama sa kojima se trans osobe i osobe sa posebnim potrebama susreću. Kako bilo, nažalost, EU još uvek nema nekakav strateški pristup prema trans osobama. ‘Evropska unija mora da odigra određenu ulogu u ovome’!, rekla je TGEU izvršna direktorka, Julia Ehrt, na EU Samitu za jednakost danas.

 

Konkretni koraci su takođe obećani od strane nominovanog evropskog komesara za zdravlje, Tonio Borga. Obavezao se da će se boriti protiv toga da se transrodne osobe smatraju psihički bolesnim, posebno se osvrćući na odluku Evropskog parlamenta iz septembra 2011, pozivajući na međunarodnu depatologizujuću reklasifikaciju transrodnih identiteta.

 

„Pozdravljamo ovo istraživanje i posvećenost pokazanu od strane Evropske komisije. Veliki nivo odsustva svesti ukazuje na potrebu za strateškim pristupom od strane Evropske unije prema trans jednakosti. Političko vođstvo na nivou Evropke unije je neophodno da bi se zadobila srca i duše ljudi”, komentariše TGEU predstavnik Richard Koehler.

 

###

 

Posebni Eurobarometar  “Diskriminacija u EU 2012” može se daunloudovati ovde: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

 

Transgender Europe – TGEU je neprofitna organizacija, koja se zalaže za punu jednakost i inkluziju svih trans ljudi u Evropi. Za više informacija kontaktirajte TGEU predstavnikaRicharda Köhlera na Richard(at)tgeu.org.

Prevod: MJ