Škotska crkva je podržala plan vlade da se ukinu obavezne psihološke procene trans osoba koje žele da dobiju potvrdu o priznatom rodu.

Međutim, crkva nije pružila jednaku podršku merama kojima bi se snizio prag godina za dobijanje potvrde sa 18 na 16 godina starosti.

Škotska crkva je u ponedeljak, 6. juna, dostavila dokaze Komitetu za ravnopravnost, ljudska prava i građansku pravdu škotskog parlamenta u vezi sa vladinim planovima da redukuju prepreke za trans osobe koje žele da dobiju potvrdu o priznatom rodu.

Ova potvrda je neophodna trans muškarcima i ženama u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi mogli da izvrše izmenu podataka u izvodu iz matične knjige rođenih i promene oznaku za pol, i to je omogućeno Zakonom o rodnom identitetu. Osobe koje odbacuju koncept rodne binarnosti i dalje ne mogu da promene svoju oznaku za rod u izvodu iz matične knjige rođenih.

Da bi dobila potvrdu o priznanju roda, osoba najpre mora da dobije dijagnozu rodne disforije što može da traje godinama zbog dugih lista čekanja na klinikama za pitanja roda Nacionalnog zdravstvenog servisa (NZS). Međutim, predlogom zakona od strane Škotske nacionalne stranke predlaže se da trans osobe u Škotskoj ne bi više trebalo da dobijaju dijagnozu pre dobijanja potvrde, niti je neophodno vršiti pravno priznanje njihovog identiteta. Ovaj potez deo je tekućih diskusija o reformi zakona o rodnom identitetu u Škotskoj.

Predstavnik Škotske crkve, Dejvid Bradvel, kaže da su verske vođe „uverene u dokaze da je uklanjanje medicinske dijagnoze neophodno“, prema pisanju medija The Herald Scotland.

„U svetlu iskustva u poslednjih 18 godina, smatramo da je ispravno da Škotska treba da razmotri novi pristup ovom procesu, pristup koji će više naglasiti emotivne potrebe osobe koja se prijavljuje za dobijanje potvrde o priznanju roda, izjavio je Bradvel.

On je takođe dodao da će uklanjanje uslova dobijanja medicinske dijagnoze rodne disforije „umanjiti stres i biti korisno za mentalno zdravlje osoba koje se prijavljuju“.

„Trenutne duge liste i vreme čekanja na klinikama za pitanja roda pri NZS-u znače da čekanje na dijagnozu može da produži period tokom kog osoba čeka na ishod.“

Dok je crkva za ukidanje trenutnog uslovljavanja trans osoba dobijanjem dijagnoze disforije, Bradvel sugeriše da su vođe bile podeljene oko pitanja snižavanja uzrasta na 16 godina, u pogledu dobijanja potvrde o priznanju roda.

„Biće mnogo onih u crkvi koji smatraju da je prijava za dobijanje potvrde o priznanju roda jednako ozbiljna i da zahteva određni nivo zrelosti, a u našem društvu se generalno smatra da mladi ljudi sa 18 godina postaju odgovorni i sposobni da sami donose odluke,“ izjavio je.

„Međutim, ima i drugih članova crkve koji će na ovo pitanje gledati kao na pitanje davanja prednosti redukciji štete, a rizici za trans mlade od 16 i 17 godina kojima se ovo pravo uskraćuje na osnovu njihovih godina mogu da dovedu do problema s mentalnim zdravljem, i povećaju izglede za usamljenost, samopovređivanje i samoubistvo.“

Bradvel je završio pozivanjem komiteta pri vladi da „pažljivo razmotri ove argumente“ dok nastavljaju da prikupljaju dokaze za potencijalnu reformu zakona. 

O pozitivnom odnosu Škotske prema osobama koje se rodno ne određuju iz 2018. i više o reformama Zakona o rodnom identitetu o kom su diskusije u javnosti počele još tada, čitajte na našem sajtu ovde, kako se situacija razvijala 2020. ovde, a na koji način su se početkom godine nosili sa problemom prevare u procesu priznanja roda čitajte ovde.

Prevela i priredila: MJ

Izvor