Tavistok i fondacija Portman NHS (Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva) dobila je sudski slučaj koji je pred sud prošle godine iznela Kira Bel.

Apelacioni sud u Ujedinjenom Kraljevstvu je poništio kontroverznu presudu prema kojoj se deca ispod 16 godina starosti koja razmišljaju o procesu tranzicije smatraju nedovoljno zrelim da daju informisani pristanak za prepisivanje lekova koji blokiraju pubertet.

Tavistok i fondacija Portman NHS, koja vodi jedinu službu za razvoj rodnog identiteta dece u Engleskoj (deo Nacionalne zdravstvene službe), doveli su u pitanje prošlogodišnju presudu višeg suda u slučaju koji je protiv službe podigla Kira Bel, dvadesetčetvorogodišnja devojka koja je počela da uzima blokatore puberteta sa 16 godina pre detranzicije. Druga tužilja je neimenovana majka autistične tinejdžerke koja se nalazi na listi čekanja za tretman tranzicije.

Tri sudije višeg suda su takođe tada bili izjavili da lekari tinejdžera ispod 18 godina starosti možda moraju da konsultuju sud za dobijanje dozvole za medicinsku intervenciju. Zbog te odluke, Tavistok je prestao s izdavanjem novih preporuka za blokatore puberteta i hormonsku terapiju za osobe ispod 16 godina starosti.

Međutim, u presudi koja je doneta i objavljena 17. septembra, sudije Lord Barnet, Džefri Vos i sudija King izjavili su da smatraju da je bilo neprimereno od višeg suda da izda takvu preporuku, i dodali:

„Posledica takve preporuke bila je da se zahteva predavanje zahteva sudu u slučajevma gde je sama grana višeg suda prepoznala da ne postoji zakonska obaveza da se to radi. To je dovodilo pacijente, roditelje i kliničare u veoma tešku situaciju.

Mnogi smatraju da je ovakva odluka sudija apelacionog suda „korak napred za trans prava u Ujedinjenom Kraljevstvu , ali i širom sveta“.

Sudije Apelacionog suda su naglasile da je ustanovljen pravni princip po kom je „na kliničarima, a ne na sudijama i sudu da odlučuju o kompetetnosti davanja pristanka“.

Iz Tavistoka su izjavili da se odluka višeg suda meša u pravo dece da donose odluke o sebi i da je zasnovana na „pristrasnim stručnim dokazima“.

Sudije apelacionog suda su izjavile da nijedan od stručnih dokaza koje su tužitelji priložili nije u skladu s relevantnim pravilima „i dobar deo njih se može dovesti u pitanje ili je oprečan“.

Sudije apelacionog suda su dodale: „Činjenica da je izveštaj zaključio da je Tavistok u neku ruku i u nekim aspektima podbacio u pogledu standarda koji se očekuje u njegovoj primeni specifikacije usluge, ne utiče na zakonitost same specifikacije; i to ne bi sudu dalo pravo da na sebe preuzima ulogu kliničara.“

Na kraju zaključuju: „Divizioni sud je zaključio da mere i prakse Tavistoka… nisu nezakonite i odbacio je pravnu kritiku njegovih materijala. U tim okolnostima, zahtev da se uradi sudska procena se odbacuje.“

Tavistok je pozdravio ovakvu odluku suda i dodao da su posvećeni unapređenju kvaliteta nege i donošenja odluka pacijenata u jednoj kompleksnoj oblasti.

Portparol Tavistoka je izjavio: „Presuda potvrđuje ustanovljene pravne prakse kojima se poštuje sposobnost kliničara da se aktivno i s obzirom upuštaju u donošenje odluka s pacijentima o njihovoj nezi i budućnosti. Potvrđuje i da je na lekarima, a ne na sudijama, da odlučuju o sposobnosti mlađih od 16 godina za davanje pristanka u pogledu medicinskog tretmana.

Iz Nacionalne zdravstvene službe su izjavili da će nastaviti da „potvrđuju da se proces kliničkog donošenja odluka poštuje i prati obiman proces pristanka“.

Kira Bel je izjavila da planira da traži dozvolu za žalbu Vrhovnom sudu, dodajući: „Razgovor o ovim stvarima na globalnom nivou je počeo i ovaj slučaj je važan. Još toliko toga treba uraditi. Duboko je zabrinjavajuće i neverovatno da bilo koji lekar može da veruje da desetogodišnje dete može da da pristanak na gubitak svoje plodnosti.“

Prevela: MJ

Izvor