Organizacija GETEN sprovela je istraživanje “Stepen društvene integrisanosti LGBTI populacije u Srbiji” uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Odgovori  su prikupljani putem onlajn upitnika i direktnog intervjua, u periodu je od 1. februara do 30. aprila 2021.

Uzorak obuhvata ukupno 1151 osobu - 687 osoba iz opšte populacije (249 muškaraca (36.2%) i 438 žena 63.8%), kao i 464 osobe samoidentifikovane kao pripadnici/e LGBTI populacije.

Cilj istraživanja je bio utvrđivanje stepena socijalne integrisanosti LGBTI osoba, kroz sagledavanje postojećih izazova, ali i uticaja niza momenata koji imaju kapacitet poboljšanja socijalne integrisanosti te populacije: npr. redovno održavanje prajd marševa, Merlinka festivala, svakodnevno funkcionisanje Prajd info centra u centru Beograda, kao i aktivnosti niza organizacija civilnog društva koje se bave ljudskim pravima LGBTI populacije, drugi mandat premijerke autovane lezbejke.

Najvažniji novi nalazi ovog istraživanja su: znatno napuštanje ispitanika opšte populacije negativnih stavova o LGBT+ populaciji i znatna spremnost opšte populacije da uđe u razne poslovno privatne odnose sa LGBT+ osobama. Od već ranije prisutnog, i u ovom istraživanju naglašena su lična iskustva LGBT+ populacije sa diskriminacijom i nasiljem, pogotovo u školama i javnim prostorima.

 Istraživanje možete preuzeti OVDE.

Priredila: ZM