Trebaju li nove lične karte, koje će u primeni biti od 2. avgusta, kod oznake za rod imati osim oznake za ženski ili muški i oznaku neodređenog pola?

Sudeći prema stavu Ministarstva spoljašnjih i evropskih poslova, trebaju, piše u petak Večernji list.

Iz tog je ministarstva dve nedelje pre uvođenja novih ličnih karti u Ministarstvo unutrašnjih poslova poslato upravo takvo mišljenje. Referira se na nov predlog pravilnika o izgledu lične karte u kojem je MUP odlučio zadržati dosadašnju odredbu o navođenju pola u ličnoj karti oznakama “Ž” ili “M”, navodi dnevnik.

Međutim, MSEP se poziva na Uredbu Evropskog parlamenta i Veća iz 2019. godine, u kojoj se navodi da uvođenje roda nije obvezno i da o tome odlučuju države članice ponasob, ali da se – ako se on navodi – trebaju omogućiti sve tri opcije.

Iz MSEP-a su juče na pitanje o njihovom dopisu MUP-u, u kojem se traži da se pri navođenju pola koristi i oznaka X, kazali da su samo „pojasnili sadržaj Uredbe koja je u nadležnosti MUP-a, a koja je direktno primjenjiva u RH. U Uredbi se navodi da navođenje pola u ličnoj karti nije obvezno. Na MUP-u je da predloži sadržaj Pravilnika o izdavanju ličnih karti”.

MUP ga je i predložio, i to još u maju, od kada se i nalazi na stranci e-savjetovanje i dostupan je sve vreme zainteresovanoj javnosti da iznese svoje primedbe i predloge. MSEP se nije onda oglasilo, niti je o označavanju roda iko raspravljao.

Pravilnik treba da stupi na snagu u ponedjeljak i još ima vremena iz njega ukloniti oznaku za pol, no prema informacijama Večernjeg lista, MUP je ovaj predlog glatko odbilo i takav odgovor poslalo u MSEP.

MUP smatra da nismo dužni primeniti direktivu jer u svom zakonodavstvu nemamo propisanu mogućnost neodređenog pola. S tim se slažu i u Europskoj komisiji, a govoreći o toj temi koriste naziv rod, a ne pol. Države članice, kažu, mogu odabrati žele li u nove lične karte izdate na temelju Uredbe uključiti podatke o rodu osoba ili ih potpuno izbaciti, prenosi Večernji list.

Izvor