Prema najvećem istraživanju koje je nedavno sprovela američka organizacija The Trevor project, više od polovine mladih trans i osoba koje se rodno ne određuju ozbiljno je razmišljalo o samoubistvu u poslednjih godinu dana.

Pretprošle nedelje, 15. jula, organizacija koja se bavi prevencijom samoubistva kod LGBT+ mladih u Sjedinjenim Državama, The Trevor project, objavila je rezultate nacionalnog istraživanja o mentalnom zdravlju LGBT+ mladih za 2020.

Istraživanje je najobimnije ove vrste i uključilo je više od 40 000 LGBT+ mladih uzrasta imeđu 13 i 24 godine širom SAD.

Nažalost, rezultati istraživanja pokazali su da je više od 40 procenata LGBT+ mladih ozbiljno razmišljalo o samoubistvu u poslednjih 12 meseci, a taj broj skočio je na čak 50 procenata među mladim trans i osobama koje se rodno ne određuju.

Više od 60 procenata mladih trans i osoba koje se rodno ne određuju takođe je imalo iskustva sa samopovređivanjem u proteklih 12 meseci.

Ove brojke ukazuju na hitnu potrebu za zaštitom mentanog zdravlja LGBT+ mladih i inkluzivnom zdravstvenom zaštitom kada je u pitanju mentalno zdravlje u SAD, jer polovina ispitanika/ca kojima je pomoć bila potrebna nisu mogli/e da je dobiju.

Amit Pejli, izvršni direktor organizacije The Trevor Project, kaže: „Godinama je samoubistvo drugi po redu uzrok smrti među mladima u SAD, ali mi i dalje u potpunosti ne shvatamo disproporcionalni uticaj koji to ima na LGBT+ mlade, zbog neadekvatnog prikupljanja podataka na nacionalnom nivou.

„Ovo istraživanje – najveće ikad sprovedeno o mentalnom zdravlju LGBT+ mladih – pruža nam kritički uvid u živote LGBT+ mladih i faktore rizika za samoubistva mladih.

„Pozivamo nadležne za javno zdravlje i donosioce mera da se ozbiljno posvete istraživanju mentalnog zdravlja i pruže podršku programima koji imaju intersekcionalni pristup jedinstvenim potrebama različitih zajednica širom zemlje.

„Znamo da jednostran pristup prevenciji samoubistva ne donosi rezultate; potreba za obimnim i ozbiljnim istraživanjima, sistematičnim prikupljanjem podataka, i sveobuhvatnom podrškom mentalnom zdravlju nikada nije bila veća.“

Istraživanje organizacije The Trevor Project sprovedeno je od 2. decembra 2019. do 31. marta 2020, što znači da pandemija koronavirusa nije imala mnogo uticaja na rezultate istraživanja.

Posledice koje porodice koje ne pružaju podršku mogu imati po mentalno zdravlje mladih trans i osoba koje se rodno ne određuju mogu se jasno videti u istraživanju – kod onih koji su odgovorili da većina ili svi poštuju njihov rodni identitet kroz upotrebu ispravnih zamenica u obraćanju, stopa pokušaja samoubistva je duplo manja nego kod mladih čiji se rodni identitet kroz obraćanje ne poštuje.

Međutim, pandemija KOVIDA-19 je vrlo verovatno uticala na pogoršanje situacije za LGBT+ mlade, koji karantin moraju da provode/provodili su sa porodicama koje ih ne podržavaju ili ih maltretiraju, i koji pate zbog socijalne izolacije.

Ukoliko živite u Srbiji i trans ili LGBIQ osoba ste i imate problema s mentalnim zdravljem ili samo želite da popričate s nekim, možete kontaktirati Getenov LGBTIQ SOS telefon, radnim danima od 11 do 15 časova.

Za pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevenciju samoubistva možete pozvati i liniju Centra Srce 0800-300-303 svakog dana od 17 do 23 časa.

 

Prevela i priredila: MJ

Izvor