Urušavanje prava trans osoba – godinu dana posle uklanjanja transrodnosti s liste mentalnih poremećaja - Geten

Godinu dana otkako je Svetska zdravstvena organizacija zvanično uklonila transrodnost s liste mentalnih poremećaja, prava trans osoba nalaze se u ozbiljnoj krizi na globalnom nivou, prema rečima LGBT+ aktivista/kinja.

Organizacija Transgender Europe (TGEU) prati situaciju u kojoj se prava trans osoba nalaze, s posebim fokusom na Evropu i Aziju. Tvrde da su i pored brojnih napredaka u nekim državama tokom proteklih godina, prava trans osoba u krizi:

„Situacija se razlikuje od zemlje do zemlje, u nekim od njih se beleži napredak. Međutim, ima takođe i mnogo stagnacije, ali i ururšavanja prava trans osoba,“ kaže Leo Mulio Alvares, zadužen za pitanja zdravlja u TGEU.

Ono što je takođe primetno u novonastaloj situaciji pandemije KOVIDA-19, je da ova novonastala kriza predstavlja izgovor mnogim vladama za ukidanje prava ili povlačenje određenih mera i zakona koji se tiču položaja i prava trans osoba.

„Poništenje prava kojim svedočimo biva još gore u situaciji izazvanoj koronavirusom. Mnoge države koriste ovu kriznu situaciju da ukinu ili povuku prava trans osoba,“ kaže Alvares.

„Ali slika je komplikvana, jer svedoci smo i napada od strane verskih, anti-rodnih, feminističkih, pa čak i levičarskih grupa.“

Neka nova istraživanja pokazuju da pandemija KOVIDA-19 takođe utiče na otežavanje ionako teških života LGBT+ osoba.

‘Poremećaj rodnog identiteta’ više nije na listi mentalnih poremećaja

Pre godinu dana, 25. maja 2019, Svetska zdravstvena organizacija potvrdila je izmene Međunarodne klasifikacije bolesti.

U istoj (verziji ICD-11) sada stoji rodna nekongruentnost kao „izražena i uporna nekongruentnost između iskustvenog roda osoba i pola koji joj je pripisan po rođenju.“

U prethodnoj verziji, koristio se „poremćaj rodnog identiteta“ i bio je deo liste mentalnih i bihejvioralnih poremećaja.

Lejl Sej, koordinatorka odeljenja za reproduktivno zdravlje i istraživanja SZO-a, kazala je da se promena desila jer sada „bolje shvataju da transrodnost zapravo nije mentalno oboljenje“, dodajući da će ova reklasifikacija „umanjiti stigmu“ i obezbediti „pristup neophodnim zdravstvenim intervencijama.“

Međutim, ova promena dočekana je s pomešanim reakcijama prošle godine. Trans aktivisti/kinje žele da Svetska zdravstvena organizacija u potpunosti ukloni rodnu nekongruentnost i zameni je terminom koji ne patologizuje i ne stigmatizuje trans i rodno različite osobe.

Uprkos tome, umnogome kao i kod deklasifikacije homoseksualnosti 1990, bio je to znak nade za mnoge trans osobe širo sveta. Međutim, za 30 godina koje su protekle od deklasifikacije homoseksualnosti, istopolni odnosi i dalje su nezakoniti u 70 zemalja sveta.

Takođe, prva godišnjica deklasifikacije transrodnosti ispunjena je bolom gorim od sporog napretka, a to je oduzimanje prava.

Mađarska postala prva država koja je ukinula pravno priznanje roda trans osoba

Prošle nedelje je Narodna skupština Mađarske izglasala zakon kojim se ukida i stavlja van zakona pravno priznanje roda u ovoj zemlji.

Svuda gde se u zvaničnim dokumentima pominje pol, taj termin zamenjen je nepromenjivim „polom po rođenju“.

Po prvi put se ova vrsta izmene koristi u zakonu – izmena koja bi mogla da posluži kao svestki presedan.

„Ima nekoliko zemalja, na primer, Malezija, gde su sudske presude doprinele tome da je pravno priznanje roda praktično nemoguće. Postavili su takve uslove koje je nemoguće ispuniti,“ kaže Katrin Hugendubel, iz organizacije ILGA-Europe.

„Ali ovu vrstu zakonske zabrane nismo imali ranije, gde postojeće pravne identitetske kategorije bivaju eksplicitno promenjene kako bi se onemogućila izmena oznake za rod.“

Takođe, u nekada liberalnoj Britaniji, ministarka za jednakost Liz Tras, već neko vreme najavljuje planove za ograničavanje mogućnosti tranzicije za osobe mlađe od 18 godina. To je jedan od razloga što Ujedinjeno Kraljevstvo nastavlja da pada na listi LGBT prava evropskih država, na kojoj je nekad bila na vrhu.

Države i dalje imaju vremena da ažuriraju svoje zakone i usklade ih sa preporukama SZO-a, a krajnji rok koji postavljaju Ujedinjene nacije je januar 2022.

Iako se trans aktivisti/kinje nadaju napretku, svesni/e su i prepreka koji ih na tom putu čekaju.

Prevela: MJ

Izvor