Transrodnost zvanično skinuta s liste mentalnih bolesti - Geten

Novo izdanje međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-11) objavljeno je danas i prema njemu se transrodnost više ne smatra mentalnom bolešću.

Svetska zdravstvena organizacija je upravo objavila da je završila rad na ICD-11 i predstavila je zvaničnu online verziju.

Ova objava ne znači i kraj procesa ICD-11, već početak jedne nove faze, koja je fokusira na implementaciju i utvrđivanje na novou zemalja. Nova verzija klasifikacije bolesti biće predstavljena na zasedanju Svetske zdravstvene organizacije maja meseca 2019.

Kako se i očekivalo, sve kategorije u vezi sa transrodnošću izbrisane su iz poglavlja klasifikacije o Mentalnim i  Bihejvioralnim poremećajima. U isto vreme, nove kategorije u vezi sa transrodnošću su uvedene: rodna nekongruentnost u adolescenciji i odraslom dobu i rodna nekongruentnost u detinjstvu. Ove kategorije se sada nalaze na novom mestu, a to je Poglavlje 17, Stanja u vezi s polnim zdravljem.

Stoga, Svetska zdravstvena organizacija donosi odluku da biti trans ili rodno različita osoba ne znači da osoba pati od mentalnog poremećaja. Danas se završava jedna sramna istorija patologizovanja, institucionalizovanja, „konverzije“ i sterilizacije.

Aktivizam i borba za depatologizaciju trans i rodno različitih života je daleko od završene priče:

- Posvećeno i organizovano zagovaranje i aktivizam biće neophodni više nego ikada pre, kako bismo obezbedili efikasnu implementaciju na novou zemalja, da bismo uklonili patologizujuće zakone dok se istovremeno borimo za potpuni pristup zakonskom priznanju roda i rodno afirmativnoj zdravstvenoj zaštiti.

- Rodna nekongruentnost mora se razmotriti i zameniti što pre kategorijom koja istovremeno korisna, ali i uklanja normativan i otuđujuć sadržaj.

- Rodna nekongruentnost u detinjstvu mora biti uklonjena iz ICD-11, i to putem nacionalne, regionalne i međunarodne mobilizacije koja se zalaže za depatologizovanje rodne različitostu u detinjstvu u potpunosti i zauvek.

- Trans i rodno različita depatologizacija u ICD-11 moraju biti praćene hrabrom reafirmacijom našeg krajnjeg cilja: potpuna depatologizacija zasnovana u ljudskim pravima i posebno, na univerzalnom pristupu zdravstvenoj nezi.

- Mnoge osobe širom sveta patile su i pate zbog posledica patologizovanja. Kao bilo koja druga žrtva kršenja ljudskih prava, one imaju pravo na istinu, rehabilitovanje i reparacije.

Saopštenje potpisuju sledeće organizacije: GATE, AKAHATA, TGEU, APTN, ILGA, Post-Soviet Trans* Coalition, Iranti.org, STP International Campaign Stop Trans Pathologization

Prevela: MJ
Fotografija:Ted Eytan / flickr