Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad seks radnicama/ima.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad seks radnicama obeležava se svake godine 17. decembra, od strane seks radnica, njihovih prijateljica/a, porodica, saveznica/ka i aktivista/kinja za prava seks radnica.

Prvi put je obeležen 2003. godine kao ideja Eni Sprinkl i projekta Sex Workers Outreach, organizacije za prava seks radnica/ka iz SAD. Najpre zamišljen kao pomen i bdenje za žrtve ubice sa Grin Rivera, Sijetl, Vašington, obeležavanje ovog dana je kasnije preraslo u međunarodni događaj koji se dešava jednom godišnje širom sveta.

Crveni kišobran postao je međunarodni simbol za prava seks radnica/ka i sve više se koristi prilikom obeležavanja 17. decembra.

Ovim danom skreće se pažnja na zločine iz mržnje počinjene nad seks radnicama širom sveta, kao i na potrebu da se radi na ukidanju društvene stigmatizacije i diskriminacije koje doprinose održavanju nasilja nad seks radnicama i indiferentnosti zajednica kojima pripadaju, i doprinose tome da nasilje nad seks radnicama/ima bude prihvatljivo.

Aktivistkinje/i za prava seks radnica/ka takođe navode da običajno pravo i prohibicioni zakoni perpetuiraju ovu vrstu nasilja.

Položaj osoba koje se bave seks radom u Srbiji veoma je težak. Bavljenje seks radom jedino je prekršajno delo za koje se zahteva zatvorska kazna. Seks radnice - među kojima ima i trans osoba - su među najmarginalizovanijim i najnevidljivijim društvenim grupama, izložene diskriminaciji od strane institucija, dela policije koji zloupotrebljava svoju moć, klijenata, ekstremističkih grupa i anonimnih osoba. Ohrabrujuće je da poslednjih godina jača pokret samoorganizovanja seks radnica kod nas, pre svega kroz organizaciju Sloboda prava, što nam daje nadu da ćemo uskoro svedočiti značajnom unapređenju njihovog položaja i da će osobe koje se bave seks radom postati ravnopravni građani/ke ove zemlje.

Geten podržava borbu i aktivizam seks radnica širom Evrope i sveta, kao i borbu za dekriminalizaciju seks rada. Krajem septembra ove godine, po prvi put je na stotine seks radnica marširalo ulicama Stokholma, zahtevajući prava i dekriminalizaciju seks rada. One/i su zahtevali da vlada ukine štetnu, nepravednu i stigmatizujuću kriminalizaciju seks rada i osudile/i švedski model – zakona o seks radu koji kriminalizuje klijente seks radnica/ka i kom se organizacije koje se bave pravima seks radnica širom sveta protive. Ovde možete detaljnije pročitati zašto aktivistkinje/i zahtevaju dekriminalizaciju seks rada.

Kao jedna od organizacija potpisnica Feminističkog manifesta podrške seks radnicama/ima, organizacija Geten želi da pruži podršku samoodređenju seks radnica/ka i priznanju seks rada kao rada.

 

Priredila: MJ