transsexual_symbolZaposlenje i ekonomska nesigurnost

Transrodne osobe meta su diskriminacije u mnogim oblastima života. Marginalizacija ih čini izloženim izuzetnoj društvenoj i ekonomskoj nesigurnosti.

Do sada, podaci o rasprostranjenosti i karakteru diskriminacije transrodnih osoba bili su ograničeni na male studije i nepouzdane izveštaje. U prvom iscrpnom nacionalnom naporu da se ovaj problem dokumentuje, organizacije National Center for Transgender Equality i National Gay and Lesbian Task Force poduhvatile su se šestomesečnog procesa prikupljanja podataka intervjuisanjem 6.450 transrodnih osoba putem opsežnog upitnika, koji je pokrio sve bitne teme kao što su zaposlenje, obrazovanje, zdravstvena zaštita, stanovanje, javne usluge, pravosuđe, porodični život i pristup državnim dokumentima. Naš poslednji uzorak obuhvatio je stanovnike svih 50 država SAD, Portoriko, Guam i Devičanska ostrva. Podaci dobijeni od ispitanika upoređeni su sa podacima Biroa za popis stanovništva SAD i Odeljenja za prava zaposlenih.

NAJBITNIJI ZAKLJUČCI

Dvostruko veći nivo nezaposlenosti: Učesnici u istraživanju nezaposleni su dvaput više nego ostatak populacije.
Gotovo neizostavno zlostavljanje na radnom mestu: Devedeset sedam procenata (97%) ispitanika prijavilo je da je imalo iskustvo zlostavljanja ili maltretiranja na radnom mestu.
Izrazito velik broj gubitaka posla i karijere: Četrdeset sedam procenata (47%) doživelo je nepovoljan ishod na radnom mestu, kao što je otkaz, nezapošljavanje ili odbijanje unapređenja.
Visoka stopa siromaštva: Petnaest procenata (15%) transrodnih osoba u uzorku živi od 10.000$ godišnjih prihoda ili manje, što je duplo više osoba nego u ostatku populacije.
Znatna stambena nestabilnost: Devetnaest (19%) odsto našeg uzorka bili su beskućnici, 11% se suočilo sa izbacivanjem sa mesta stanovanja, a 26% bilo je primorano da potraži privremeni životni prostor.

IZAZOVI NA RADNOM MESTU
Nezaposlenost i gubitak posla

Stopa nezaposlenosti transrodnih osoba je alarmantno visoka. Ukupno 13% ispitanika bili su nezaposleni što je skoro duplo više od državnog proseka u trenutku sprovođenja istraživanja. To je još kritičnije za ispitanike koji su Afro-Amerikanci (26%), Latino-Amerikanci (18%) i višerasni (17%).

Četrdeset sedam procenata (47%) ispitanika u istraživanju imalo je nepovoljno iskustvo na radnom mestu zbog toga što su transrodni – nisu dobili posao, nisu unapređeni ili su otpušteni – što je direktno uticalo na njihov položaj na radnom mestu. Kritičan broj ispitanih osoba, čak 26%, izgubilo je posao zbog svog rodnog identiteta, odnosno rodnog izražavanja. Naročito snažno to je pogodilo Afro-Amerikance (32%) ili višerasne (37%).

posao

Maltretiranje i zlostavljanje na radnom mestu – sveopšte iskustvo

Devedeset sedam procenata (97%) imalo je iskustvo maltretiranja, zlostavljanja ili diskriminacije na radnom mestu, uključujući napad na privatnost, verbalno zlostavljanje, kao i fizičko i seksualno nasilje.

maltretiranje

Siromaštvo

Učesnici u studiji žive u siromaštvu u znatno većem procentu nego opšta populacija. Više od 27% prijavljuje prihode od 20.000$ ili manje na godišnjem nivou, a više od 15% ispitanika ima prihode 10.000$ ili manje. Samo 7% opšte populacije prijavljuje prihode 10.000$ ili manje.

prihod

NEPRILIKE KAO REZULTAT DISKRIMINACIJE NA RADNOM MESTU
Problem sa mestom stanovanja

Učesnici u istraživanju imaju niz neprilika, od kojih mnoge proizilaze iz izazova sa kojim se suočavaju na radnom mestu. Ogroman procenat našeg uzorka prijavljuje iskustva problema sa stanovanjem zbog rodnog identiteta, a skoro petina ostaje bez krova nad glavom, zato što su transrodni/e.

stambeno

Nedostatak zdravstvenog osiguranja i pružanja adekvatne zdravstvene zaštite

osiguranje

Problemi sa poslom utiču, takođe, i na dostupnost zdravstvene nege transrodnim osobama. Transrodne osobe, kao i osobe koje se ne pokoravaju rodnoj binarnosti, nemaju adekvatno zdravstveno osiguranje ili mogućnost da dobiju stručni zdravstvenu negu. Ispitanici u našem uzorku su neosigurani u istom procentu kao i opšta populacija u SAD (19%), ali samo 40% ispitanika u uzorku uživa osiguranje obezbeđeno od poslodavca, naspram 62% u ukupnoj populaciji. Ova cifra naglašava kako visoka nezaposlenost stvara višestruku ugroženost transrodnih osoba.

REZIME

Zaštita na radnom mestu je presudna. Transrodne osobe suočavaju se sa diskriminacijom, zlostavljanjem i transfobičnim nasiljem u mnogim oblastima svog života. Ovakvi uslovi života stvaraju značajnu prepreku na radnom mestu i vode ka razarajućoj ekonomskoj nestabilnosti.

Zaštita transrodnih osoba na radnom mestu, osnova je za obezbeđivanje dostojanstvenog, ekonomski sigurnog života. Zaposlenje bi trebalo da bude zasnovano na nečijoj veštini i sposobnosti da obavlja posao. Niko ne zaslužuje da bude nezaposlen ili otpušten zbog rodnog identiteta tj. njegovog izražavanja.

DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE UZORKA

Naš uzorak odražava geografske, rasne i etničke specifičnosti iste kao i cela nacija. Mape ispod pokazuju da je geografska distribucija našeg uzorka izrazito odgovara geografskoj distribuciji cele nacije. Istraživanje ”2007 American Community Survey” beleži da se 75,1% nacije identifikuje kao da je bele rase, a 24,9% kao pripadnici/e različitih rasnih i etničkih kategorija. Transrodne osobe u uzorku organizacija NCTE/Task Force identifikuju se kao bele rase u 76% slučajeva, dok se 24% identifikuje kao jedno ili više od sledećih: Crnac/kinja odn. Afro-Amerikanac/kinja, Američki Indijanac/kinja, Hispano odn. Latino, Azijat/kinja, Arapin/kinja odn. sa Bliskog istoka, Višerasna odn. Mešane rase.

METODOLOŠKA NAPOMENA

Tim projekta, koji se sastoji od istraživača, predstavnika LBGT organizacija, i vođa trans zajednica, razdelili su linkove našeg istraživanja putem mreže od više od 800 organizacija trans osoba ili namenjenih trans osobama, grupama podrške, mejling listama i onlajn društvenim mrežama. Skoro 2.000 istraživanja bilo je podeljeno transrodnoj i rodno neuniformisanoj populaciji do koje je teško dospeti. Ukupno 6.456 popunjenih upitnika uključeno je u završni set podataka.

Autori istraživanja: National Center for Transgender Equality i National Gay and Lesbian Task Force
Prevod za Gayten LGBT: Baka Malina