Švedska: velika pobeda trans osoba - Geten

Švedski parlament je juče doneo odluku o novčanoj kompenzaciji trans osobama zbog prisilne sterilizacije.

Juče, 21. marta 2018, švedski parlament doneo je odluku o isplati kompenzacije trans osobama koje su bile prisilno sterilisane u okviru procesa prilagođavanja tela rodnom identitetu između 1972. i 2013. godine. Otprilike 600 do 700 osoba će dobiti ovu kompenzaciju u iznosu od 225 000 švedskih kruna, što je 22 500 evra. Švedska je prva država koja će isplatiti kompenzacije trans osobama zbog ozbiljnog kršenja ljudskih prava, što prisilna sterilizacija koja je do skoro bila preduslov pravnog priznanja roda predstavlja.

„Borba je dugo trajala i srećna sam što je organizacija RFSL odigrala značajnu ulogu u ovoj pobedi istorijskih razmera. Za ovo smo se borili/e od 2013, kada je preduslov sterilizacije u proceduri pravne promene roda ukinut. Novac ne može da povrati reproduktivnu sposobnost koju ste izgubili protiv svoje volje, niti može da izbriše nanetu štetu, ali novčana kompenzacija je važan korak za državu u ispravljanju greške prema svima onima koje je prisilno podvrgla sterilizaciji“, izjavila je Emeli Mire Asel, glasnogovornica RFSL za trans i interseks pitanja.

RFSL pozdravlja ovu odluku kojom se stavlja tačka na jedan vrlo dug proces. Švedska je postala prva zemlja koja plaća odštetu žrtvama prisilne sterilizacije kao preduslova za pravno priznanje roda. Trans pokreti svuda u svetu prate švedski proces i RFSL se nada da će napredak u Švedskoj dati primer i motivisati i druge zemlje da isplate odštetu trans osobama koje su prisilno strilisane. Nadamo se da će ova novina takođe motivisati zemlje u kojima je i dalje na snazi preduslov sterilizacije, da se ova štetna procedura ukine.

Švedska ima dugu istoriju prisilne sterilizacije različitih ranjivih grupa. Devedesetih godina prošlog veka, švedska država je isplatila odštetu drugim grupama koje su bile podvrgnute prisilnoj sterilizaciji. Trans osobe su tako poslednja grupa koja će sada dobiti nadoknadu i restituciju.

„Tokom celog ovog procesa, RFSL je zahtevao da se država uz finansijsku nadoknadu, takođe i izvini celoj trans zajednici. Nadamo se da će švedska vlada sada odlučiti da organizuje i dešavanje gde će se prigodno i izviniti trans osobama koje je oštetila. Tada ćemo ovaj mračni deo švedske istorije moći da ostavimo iza sebe“, izjavio je Magnus Kolsjo, trenutni predsednik RFSL.

Prevod: MJ
Izvor: Historic Victory for Trans People – the Swedish Parliament Decides on Compensation for Forced Sterilizations